Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u primeni od 1.1.2022.

pravilnik

Pravilnik za naredne tri godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Ovim pravilnikom određuju se područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, za period od tri godine. Proširena je lista opština, sela i naselja u kojima će subvencije biti isplaćene do 65% povraćaja.

pravilnik otezani uslovi

Status područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ima naseljeno mesto na teritoriji opštine, odnosno grada ili cela teritorija opštine, odnosno sva naseljena mesta na teritoriji opštine koja ispunjavaju bar jedan od sledećih kriterijuma, i to:

  1. nalaze se u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500 m i preko 500 m, prema podacima Republičkog geodetskog zavoda;
  2. nalaze se u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 84/15 i 95/18 – dr. zakon);
  3. nalaze se u devastiranim područjima u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu (,,Službeni glasnik RSˮ, broj 104/14).

Pravilnik će se primenjivati od 1. januara 2022. godine.

OVDE možete preuzeti spisak naseljenih mesta

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?