Poljoprivredne Vesti

Poljoprivredne vesti i najnovije informacije iz ove oblasti. Budite informisani o novostima važnim za poslovanje na Vašem gazdinstvu.

Kreditna podrška u trinaest banaka

Ministar polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije prof. dr Dragan Glamočić potpisao je sa predstavnicima banaka i osiguravajućih kuća Ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa poslovnim bankama i osiguravajućim kućama o kreditnoj podršci i osiguranju polјoprivrednih gazdinstava.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, odobravaju se i isplaćuju u dinarima, bez valutne klauzule.

Detaljnije »

Nema administrativnog ograničenja za kupovinu regresiranog dizel goriva

Saopštenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Odlukom da poljoprivrednici imaju pravo da kupuju gorivo (evro dizel i gasno ulje 01) na svim benzinskim pumpama na teritoriji Srbije data je mogućnost svim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima da se gorivom snabdevaju i pre zvaničnog objavljivanja Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo.

Detaljnije »

Potpisan pravilnik o vraćanju dozvoljenog nivoa aflatoksina u mleku

Pravilnik o vraćanju dozvolјenog nivoa aflatoksina u mleku sa 0,5 na 0,05 mikrograma po litru potpisan je jutros. Ministar polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić rekao je za RTS da bi primena pravilnika trebalo da počne 1. jula.

Ministar polјoprivrede je, gostujući u Dnevniku RTS-a, pozvao sve proizvođače mleka da preduzmu sve mere kako nivo aflatoksina ne bi prelazio propisanih 0,05 mikrograma po litru.

Detaljnije »

Uskoro potpisivanje ugovora sa bankama

 

“Najavljeni krediti za poljoprivredu operativno će krenuti krajem nedelje”, potvrdio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić.

On je na manifestaciji “Dan mleka”, održanoj na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu rekao da finansijskih sredstava za te kredite ima dovoljno.

Detaljnije »

Poljoprivrednicima đubrivo po ceni od 28,5 dinara po kilogramu

Vlada Republike Srbije dala je saglasnost da Republička direkcija za robne rezerve oglasi javni poziv za prodaju 683 tone mineralnog đubriva poljoprivrednim gazdinstvima po ceni od 28,5 dinara po kilogramu.

Mineralno đubrivo, najviše 400 kilograma po hektaru, moći će da kupe nosioci poljoprivrednog gazdinstva. 

Detaljnije »
Setvospremač

Subvencionisano dizel gorivo na svim pumpama

Subvencionisano dizel gorivo moći će da se kupi na svim pumpama na teritoriji Srbije, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Uslovi pod kojim će poljoprivrednici moći da ostvaruju pravo biće regulisani Pravilnikom o uslovima, načinu i obrascu za ostvarivanje prava na regres za gorivo.

Setvospremač

 

Detaljnije »

Smanjene i ukinute naknade za veterinarsko-sanitarne preglede

Vlade Republike Srbije usvojila je Odluku o smanjenju naknada za izvršene veterinarsko – sanitarne preglede.

Donošenjem ove odluke uvažene su sugestije polјoprivrednih proizvođača koji na ovaj način dobijaju povolјnije uslove prilikom proizvodnje.

Izmena Odluke o visini naknada za izvršene veterinarsko-sanitarne preglede doprineće olakšanom radu industrije mesa i mleka kao i pratećih industrija jer odluka podrazumeva da se iznos naknade utvrdi na minimalnom iznosu propisanom Regulativom EC 882/2004.

Detaljnije »

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede