Kreditna podrška u trinaest banaka

Ministar polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije prof. dr Dragan Glamočić potpisao je sa predstavnicima banaka i osiguravajućih kuća Ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa poslovnim bankama i osiguravajućim kućama o kreditnoj podršci i osiguranju polјoprivrednih gazdinstava.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, odobravaju se i isplaćuju u dinarima, bez valutne klauzule.

Kamatna stopa je 4% na godišnjem nivou za kredite u stočarstvu i 6% za kredite plasirane u razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva, cvećarstva, kao i kupovinu polјoprivredne mehanizacije i opreme.

Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica nosioci komercijalnog porodičnog polјoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica (zemlјoradničke zadruge sa najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar polјoprivrednih gazdinstava, mikro i mala pravna lica).

Ukupan iznos kredita za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je do 5.000.000 dinara,  a za zemlјoradničke zadruge do 15.000.000 dinara. Zahtevi za odobrenje kredita mogu da se podnesu od sledeće nedelјe do 1. septembra tekuće godine kod banaka sa kojima je ministarstvo sklopilo ugovor.

Pravilnikom o  uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku  polјoprivrednicima  definisano je da se kreditna podrška ostvaruje podnošenjem pismenog zahteva banci uz dostavlјanje prateće dokumentacije.

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije potpisalo je ugovore sa 13 banaka i 6 osiguravajućih kuća. Ugovori su potpisani sa Komercijalnom bankom, Prokredit bankom, Banka Intezom, Kredi – Agrikol bankom, Erste bankom, Hypo bankom, Societe Generale bankom, Opportunity bankom, Sberbankom Srbija, NLB bankom, OTP bankom, Moskovskom bankom i Poštanskom štedionicom, kao i sa osiguravajućim kućama DDOR Novi Sad, Delta Đenerali, Dunav osiguranje, Globus, Triglav i Milenijum.

Pravilnik o  uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku polјoprivrednicima je dostupan na veb sajtu Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije www.mpsv.gov.rs u sekciji dokumenti i pravilnici.

Za sva pitanja otvoreni su telefoni Info centra ministarstva: 011/260-79-60, 011/260-79-61, kao i E-pošta: office@minpolj.gov.rs. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede