Novi propisi štitiće male proizvođače hrane od nefer trgovine

Povrce na pijaci 3

Propisi koji će pomoći poljoprivrednicima i malim proizvođačima hrane da se bolje zaštite od nepoštenih trgovinskih praksi.

Evroposlanici su glasali o novim propisima koji će pomoći da se poljoprivrednici i mali proizvođači hrane bolje zaštite od nepoštenih trgovinskih praksi.

Tih praksi ima u svim sektorima ali su posebno veliki problem u lancu snabdevanja hranom jer predstavljaju ekonomski pritisak na poljoprivredne prozvođače.

Nova direktiva EU treba da obezbedi pošteniji tretman farmera i malih i srednjih preduzeća u sektoru proizvodnje hrane koji su osetljivi na nepoštene radnje velikih poslovnih partnera, poput supermarketa ili maloprodaje.

Mali isporučioci najčešće nisu dovoljno moćni u pregovorima sa velikim kupcima i obično nemaju alternativne kupce, naveo je Evropski parlament.

Nepoštene trgovinske prakse su prakse koje se u velikoj meri razliku od dobrih komercijalnih odnosa i suprotne su dobroj veri i poštenom postupanju. Obično se uvode unilateralno i to jači partner slabijem. Mogu da se jave u svakoj fazi ugovornog odnosa – tokom pregovora, sprovođenja ugovora ili u post-ugovornoj fazi.

Te prakse mogu da ugroze opstanak malih proizvođača hrane ali i da obeshrabre manje biznise u izlasku na nova tržišta i investiranju u nove proizvode i tehnologije.

Takođe mogu da donesu neočekivane troškove ili smanje očekivanu zaradu slabijeg trgovinskog partnera, kao i da vode preobilnoj proizvodnji i bacanju hrane.

Šta će promeniti nova pravila?

Novim pravilima uspostavljaju se minimalni standardi zaštite kojima se zabranjuju specifične nepoštene prakse kako bi se zaštitile kompanije sa prometom manjim od 350 miliona evra. Primenjivaće se na proizvođače, zadruge, prerađivače hrane i maloprodavce, kao i na snabdevače iz zemalja van EU.

EP navodi da se novim propisima zabranjuju odloženo plaćanje kvarljive hrane, otkazivanje isporuke u poslednjem trenutku, unilaterlane ili retroaktivne izmene ugovora, primoravanje isporučioca da plati za kalo i odbijanje pisanih ugovora.

Neke druge prakse, poput vraćanja neprodatih proizvoda snabdevaču, biće dozvoljene samo ako su se dve strane o tome prethodno jasno dogovorile.

Istraživanje Evropske komisije Eurobarometar pokazalo je da 88% Evropljama smatra važnim jačanje uloge poljoprivrednika u lancu snabdevanja hranom.

Članice EU moraće da odrede službu koja će se baviti primenom novih pravila i biti zadužena da sprovodi istrage i kažnjava u slučaju kršenja.

Lanac snabdevanja hranom EU čine 300.000 prerađivača, 2,8 miliona distributera i maloprodavaca, 11 miliona poljoprivrednih gazdinstava i 500 miliona potrošača.

Nova pravila stupiće na snagu kada ih odobre Parlament i Savet.

Izvor: EurAktiv

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?