tri krave na pasi

Broj somatskih ćelija opao za 50.000 u mililitru

Tokom poslednjih 10 godina prosečan broj somatskih ćelija u mleku krava koje se uzgajaju u Holandiji pao je za 50.000, što je utvrđeno na osnovu izveštaja iz laboratorija.
 
Prosečan broj somatskih ćelija u mililitru mleka je tokom 2018. godine iznosio 173.000, a 2008. godine u svakom mililitru mleka proizvedenog u Holandiji bilo je prosečno 223.000 somatskih ćelija, prenosi Veepro Holland.
 
Uporedo s opadanjem broja somatskih ćelija u mleku u ovom periodu je značajno opala upotreba atibiotika. To znači da su unapređeni menadžment i  briga o zravlju životinja.
 
Holandski farmeri shvatili su na vreme da manji broj somatskih ćelija automatski znači manji rizik od mastitisa i veću proizvodnju mleka. 

Sve više krava na paši

Tokom 2018. godine na holandskim pašnjacima bio je rekordan broj krava.
 
Procenjuje se da je najmanje 82 dsto ukupnog broja krava boravilo na paši.
 
Ovo je najveći procenat krava na paši još od 2012. godine kada se počelo s podsticanjem korišćenja paše.
 
Tokom 2014. godine, na primer, samo 77,8 odsto krava boravilo je na paši, a manja zainteresovanost stočara za pašu povezuje se s  povećanom automatizacijom proizvodnje.
 
Međutim, kako su mlekare počele da plaćaju podsticaje za mleko krava koje borave na paši povećao se i interes za ovaj vid proizvodnje, što je bio zajednički cilj i farmera i političara.

Više od polovine farmi koristi robote

Broj kompanija koje imaju robote za mužu naglo raste na listi najproduktivnijih kada je u pitanju proizvodnja mleka.
 
U 2017. godini, 48 odsto farmi imalo je robote za mužu. Već u 2018. godini broj ovih farmi bio je 55 odsto.
 
Oko 35 odsto farmi u Holandiji  ima automastski sistem za mužu i one imaju veću proizvodnju. To je logično ako se ima u vidu da se krave pomoću robota muzu najmanje tri puta dnevno, dok u konvencionalnoj muži u proseku bivaju pomužene svega dva puta.
 
Automatski sistem u kojem ima manje ljudskog rada takođe omogućava da broj grla u prosečnom stadu bude veći.
 
Farme na kojima postoje roboti u proseku imaju 117 krava, dok je holandski prosek 100 grla po farmi.
 
Najveća proizvodnja mleka u Holandiji postignuta je automatizovanom mužom na farmi Van der Mark. Na ovoj farmi ima 118 mlečnih grla koja su u proseku dala 14.865 kilograma mleka sa 3,82 odsto mlečne masti i 3,56 odsto proteina.
 
A. Milić

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu