simptomi mrezaste pegavosti jecma

Zdravstveno stanje strnih žita u srednjem Banatu

Na području Regionalnog centra Zrenjanin, a na osnovu pregleda parcela, uočeni su simptomi bolesti mrežaste pegavosti i pepelnice kod ozimih ječmova i sive pegavosti, pepelnice i rđe u usevima pšenice. 

simptomi mrezaste pegavosti jecma

Simptomi mrežaste pegavosti ječma

U usevima ozimog ječma uočen je začetak klasa iznad drugog kolenca, a klas je veličine 5 mm. Prisutni su simptomi bolesti mrežaste pegavosti i pepelnice. Infekcija prouzrokovačem mrežaste pegavosti (Pyrenofora teres) je prisutna na većem broju listova, a pege su pojedinačne ili spojene u mrežaste zone.

Zbog veće bujnosti i intenzivnijeg rasta prisustvo pepelnice na ječmu u odnosu na pšenicu je intenzivnije.

U narednom periodu očekuje se porast intenziteta infekcije, a zdravstveno stanje useva zavisiće od preduzetih mera agrotehnike.

Preporuka proizvođačima je da obave fungicidni tretman kurativno preventivnim fungicidima.

Na pšenicama su vidljiva četiri bočna stabla. Uočen je začetak klasa na oko 2 cm iznad čvora bokorenja. U usevima su uočeni simptomi sledećih bolesti: siva pegavost, pepelnica i rđa.

Poslednjim pregledom biljaka konstatovano je da simptomi pepelnice difuzno zahvataju listove, dok je siva pegavost pozicionirana po zonama i zauzima manju površinu lista. 

Prisustvo inokuluma prouzrokovača sive pegavosti (Septoria tritici) na donjim listovima uticaće na rast infekcije po spratovima. Temperaturna kolebanja utiču na dužinu inkubacionog perioda i intenzivniju pojavu simptoma.

Nivo dostignute infekcije je ispod epidemijskog praga, pa se fungicidni tretman u ozimim pšenicama ne preporučuje.

Autor: Snežana Parađenović

Za PIS PSS Zrenjanin

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu