Nis agro


Fito farmacija

LG Seeds

Voćari, obavezno zaštitite kruške od obične kruškine buve!

Voćari koji imaju zasade kruške da urade tretmane kako bi zaštitili voćke od prezimljujućeg imaga obične kruškine buve.

U zasadima krušaka se registruju neobičajeno visoke brojnosti prezimljujućeg imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja (PSSS).

Radi smanjenja potencijala ove štetočine za narednu sezonu preporučuje se primena preparata na bazi cipermetrina (Cipkord 20 EC 0,03 %)

Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma: letnje forme su svetlije i manjih dimenzija, dok su zimske forme tamnijih boja i većih dimenzija (preko 3 mm).

Foto: pisvojvodina.com

 

Obična kruškina buva

Rasprostranjena je u skoro svim regionima i lokalitetima gajenja kruške.
 
Predstavlja najznačajniju štetočinu kruške, zbog kompleksnosti suzbijanja, podseća dipl. inženjer poljoprivrede Zorica Lazić.
 
Kruškina buva izaziva štete sišući sokove iz mladih letorasta, pupoljaka, plodova, smanjujući prirast i slabeći biljku što za posledicu može da ima smanjenu otpornost na zimske mrazeve.
 
Larve luče mednu rosu koju naseljavaju gljive čađavice, tako da stablo i grane dobijaju crnu boju, kao i plodovi koji ostaju sitni, ispucali, neukusni. 
 
Kruškina buva može biti i prenosilac fitoplazme koja izaziva iznenadno sušenje kruške. 
 
Kruškina buva ima dve forme letnju i zimsku koje se po izgledu i boji znatno razlikuju.
 
Prezimljava u obliku zimske forme imaga.
 
Aktiviraju se na temperaturama 4-5 ºC (januar, februar).
 
Hrane se sisanjem hranljivih materija na pupoljcima.
 
Polažu jaja u grupe oko pupoljaka u nabore kore. Polaganje jaja može da se otegne čak i do polovine aprila. Optimalna temperatura za razvoj je 25 ºC.
 
Ima pet larvenih stadijuma. Larve se hrane sišući hranljive sokove biljke, a pri tome luče mednu rosu.
 
Letnje forme se javljaju se u maju, ženke kopuliraju, polažu jaja na zelenim delovima, gde se nastavlja razviće nove generacije kruškine buve. 
 
Kruškina buva ima više generacija godišnje, 4-5 i zbog preplitanja različitih formi i generacija njeno suzbijanje je veoma teško. 
 
Zaštita kruške od C. pyri se ne može adekvatno izvršiti ako se ne obezbedi ravnoteža na nivou stabla voćke između bujnosti vegetatitvne mase i količine plodova, savetuje Lazić.
 
Najznačajnije mere u tom cilju su:
  1. Sađenje manje bujnih sorti
  2. Sprovođenje letnje rezidbe
  3. Izbegavati jače orezivanje
  4. Đubrenje u skladu sa potrebama biljke i agrohemijskom analizom zemljišta
 
 

Oznake:, , , , , ,

Ostavi komentar

Predstavljamo

Nova knjiga Branislava Gulana o nestajanju sela u Srbiji

Nova knjiga o selu Branislava Gulana, publiciste, književnika i člana Naučnog društva ekonomista Srbije, "Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje ...
Detaljnije

Najave događaja

med proizvodi

Festival meda u Zrenjaninu od 11. do 13. oktobra

Trodnevni Festival meda u Zrenjaninu petnaesti put ...
Detaljnije