Psenica posejana na pocetku optimalnog roka

U usevu ječma registrovani štetni organizmi – Obiđimo useve

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled biljaka na prisustvo štetnih organizama, savet je Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja.

Zaštita pšenice i ječma

Na teritoriji RC Novi Sad, kao i na području cele zemlje, setva pšenice u ovoj sezoni je veoma otežana kao i nicanje do sada posejanih površina. Samo usevi koji se nalaze u sistemu za navodnjavanje imaju ujednačeno nicanje, a pojedini usevi iz takvog načina proizvodnje se nalaze u fazi dva razvijena lista (BBCH 12).

Izrazito duga suša i visoke temperature u proteklom periodu uticali su na ovakvu situaciju. Međutim, ovakvi uslovi u proizvodnji pogoduju razvoju određenih štetnih organizama, pre svega insekata, a u uslovima navodnjavanja i razvoju patogena.

U usevu ječma registrovane štetočine

Na lokalitetu Futog, Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja (PIS) je registrovala u usevu ječma koji je u sistemu navodnjavanja, prisustvo sledećih štetnih organizama:

  • vaši i cikada na 20 % biljaka
  • pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 5 % biljaka
  • mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophota teres) na 2 % biljaka

Insekti vektori virusa

U ovom periodu, najveći problem predstavlja prisustvo insekata kao vektora virusa.

Prema  standardu Evropske organizacije za zaštitu bilja (EPPO, PP 2/11(1)), hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko je 10 % biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši.

Iako su površine pod ovakvim usevima male, svim proizvođačima čiji su usevi nikli preporučuje se obilazak i pregled biljaka na prisustvo štetnih organizama.

Ukoliko se registruje prisustvo insekata na nivou praga štetnosti preporučuje se primena registrovanih insekticida:

  • Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2 l/ha
  • Talstar 10 EC, Fobos EC, Bifenicus (bifentrin) 0,075 l/ha
  • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha

Više od 10 aktivnih rupa glodara po hektaru zahteva suzbijanje štetočina

Vizuelnim pregledom na nekim parcelama registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara.

Preporuka PIS-a je obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru neophodno je izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu