Saveti: Zaštititi kruške, breskve, nektarine i uljanu repicu

Zaštititi voćnjake od prouzrokovača bolesti i štetočina. U uljanoj repici registrovano prisustvo male i velike repičine pipe.

U zasadima kruške, breskve i nektarine, kao i u usevu uljane repice sada su pogodni uslovi za povećanu aktivnost štetočina, saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja. 

Očekuje se povećana aktivnost kruškine buve

U krušicima se registruje prisustvo odraslih jedinki i prvih položenih jaja obične kruškine buve, saopštila je pisvojvodina.com.

U narednim danima očekuje se povećana aktivnost ove štetočine, te se u cilju suzbijanja imaga i polaganja jaja preporučuje primena kombinacije preparata: Cipkord 20 EC 0,03 % + Galmin 3 %.

Preporuka zaštitara bilja je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana

Preventivna zaštita bresaka i nektarina pred najavljene padavine

Zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi od mirovanja do potpunog razmicanja pupoljaka i pojave zelene tačke.

U fazama bubrenja i otvaranja pupoljaka može doći do infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve, te se preporučuje preventivna zaštita pred najavljene padavine.

Kod sorata koje su u fazi bubrenja pupoljaka moguća je primena preparata na bazi bakra, a kod sorata gde je došlo do pojave zelene tačke preparata na bazi dodina.

Pregledati useve uljane repice i sprečiti štete od pipa

U usevima uljane repice registruje se prisustvo male i velike repičine pipe.

Preporučuje se pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo jedne pipe na pet biljaka, primena nekog od registrovanih insekticida, savetuju iz PIS-a.

Foto: pixabay.com

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu