Problemi u ratarskoj proizvodnji 2018/2019. i rešenja Ekoplanta-a

Poljoprivreda je veoma kompleksna grana, koja je uslovljena mnogim faktorima.

Zbog uticaja različitih faktora poljoprivrednici su se i ove godine suočavali sa raznim problemima.

Spremni da pomognemo, svojim stručnim savetima i izlaskom na teren, nalazili smo rešenja za njihove probleme.

Ozime žitarice

Zbog vremenskih uslova ozime žitarice su nikle dosta kasno, tako da je bokorenje bilo nikakvo, ili slabo.

Kako bismo uspešno rešili ovaj problem primenili smo biostimulator EPIN EKSTRA ili CIRKON u zavisnosti od vremenskih uslova, da bismo podstakli biljke da se razvijaju i izbore sa ovim stresom.

Primećena je velika brojnost švedske muve (Oscinella frit).

 

Ona razvija 3-4 generacije godišnje. Prezimi odrasla larva u stabljici ozimih žita i livadskih trava. U proleće larve prelaze u lutke, a imago eklodira tokom aprila.

Muve lete u aprilu i maju i hrane se nektarom. Ženka polaže jaja na centralnu stabljiku ili u rukavac lista mladih biljaka (sa 2-4 lista), a kod starijih biljaka na bočne stabljike. Larva prodire u centralni deo biljke, oštećuje zametak klasa i donji deo stabljike. Centralna stabljika žuti i uvija se, a njen donji deo omekša i lako se čupa iz zemlje.

Kako bismo biljku podstakli da se razvije i ojača svoje stablo, i time spreči da dođe do ovog oštećenja, savetovali smo primenu biostimulatora EPIN EKSTRA.

Okopavine

Ove godine su visoke temperature i visoko UV zračenje u periodu herbicidnih tretmana predstavljale problem u kukuruzu, soji, suncokretu, pa je uz herbicide bilo potrebno dodati preparat EPIN EKSTRA, kako bi sprečili pojavu fitotoksičnosti, odnosno oštećenje gajene biljke.

Zbog niskih temperatura u periodu herbicidnih tretmana, koristili smo preparat EPIN EKSTRA, koji sprečava da dođe do pojave fitotoksičnosti kod šećerne repe, koja je vrlo nežna i osetljiva kultura.

Useve kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, koji su se suočili sa gradom, bilo je potrebno istretirati biostimulatorom CIRKON, koji je omogućio brzo zatvaranje ranica i oporavak biljke.

Zbog dugog zadržavanja vode na polju, koje predstavlja stres, bilo je potrebno pomoći biljkama primenom biostimulatora EPIN EKSTRA.

Soja

Grad je prouzrokovao oštećenja soje.

Kako bi se biljka regenerisala, bilo je potrebno podstaći regeneraciju nadzemnog dela i brži oporavak biljke, što se postiže tretiranjem biostimulatorom EPIN EKSTRA.

Na većini parcela pod sojom, bilo je evidentirano prisustvo larvi i odraslih jedinki stričkovog šarenka (Vanessa cardui).

Gusenice se hrane lišćem i u ovakvim godinama, kad se insekt prenamnoži mogu dovesti do potpunog golobrsta.

Leptir ima 2-3 generacije godišnje, polifagna je i migratorna vrsta. Na lišće polaže sitna, spljoštena, svetlozelena jaja. Gusenice su crne sa dve žute linije na bokovima i dlakave. Mogu narasti do 4 cm i veoma su proždrljive.

Problem kod suzbijanja stričkovog šarenka predstavlja paučina kojom gusenice opredaju listove praveći karakteristična gusenična gnezda, što otežava pravilan raspored insekticida.

Ukoliko je brojnost insekata prelazila kritični prag štetnosti, obavezno je bilo primeniti insekticid Konzul 1 l/ha kome je trebalo dodati CIRKON 50 ml/ha.

CIRKON proširuje dejstvo insekticida (posebno važno kod visokih temperatura na kojima insekticidi imaju slabije dejstvo), ponaša se kao okvašivač i omogućava prolaz insekticida kroz paučinu, a takođe dovodi do brzog zarastanja ranica od insekata (oštećeni listovi brzo propadaju na visokim temperaturama i pri jakom UV zračenju).

Ujedno CIRKON poboljšava cvetanje i oplodnju i bolje podnošenje visokih temperatura i suše.

Da bismo omogućili soji da se izbori sa stresom zbog visokih temperatura, i suše, i da ne bi došlo do pucanja mahuna bilo je preporučljivo primeniti SILIPLANT UNIVERZALNI 1 l/ha u toku letnjeg perioda.

Problemi u povrtarstvu na otvorenom

Zbog velike količine padavina vršilo se kasno rasađivanje i setva povrća na otvorenom.

Da bi se biljke dobro ukorenile i uspešno prevazišle stres od rasađivanja pomogli smo im primenom EPIN EKSTRA.

Insekti

Cikade ili cvrčci su insekti različitih veličina, vrlo pokretljivi i mogu preleteti hiljade kilometara. Neke vrste se kreću skakanjem.

Direktne štete koje cikada nanosi sisanjem biljnih sokova nisu od velikog značaja, osim u godinama prenamnožavanja.

Mnogo važnija je uloga prenosioca virusa i fitoplazme.

Ukoliko su biljke, zimski domaćini, na kojima su se larve hranile bile zaražene virusima i fitoplazmom, one postaju infektivne i tu svoju infektivnost prenose na odrasle jedinke koje odmah po nastajanju mogu zaraziti biljke. Jednom zaražena cikada ostaje doživotni prenosilac virusa i fitoplazme.

Tripsi su sitni insekti dužine 1-1,5 mm sa tankim krilima i dugim resama na njima. Boja odraslih varira od žute do tamno mrke. Larve su još sitnije i svetlije boje.

Tokom godine može razviti 15 generacija. Mogu naneti značajne štete biljkama, jer osim što sisaju sokove prenose viruse.

Takođe pravi direktne štete hraneći se polenom, cvetom, i pupoljcima što dovodi do smanjenja prinosa i deformiteta plodova.

Biljne vaši se hrane mladim i sočnim biljnim delovima. Najčešće ih srećemo na mladim listovima, a mogu praviti štetu i na pupoljcima, mladim izdancima, cvetovima i plodovima. Štete nanose sisanjem biljnog tkiva.

Prilikom ishrane dolazi do različitih deformacija napadnutih delova.

Pored iscrpljivanja biljaka, vaši luče “mednu rosu”, zbog čega dolazi do pojave gljiva čađavica koje smanjuju asimilacionu površinu biljke.

Osim direktnih šteta, lisne vaši su indirektno još opasnije jer prenose različite biljne viruse.

Parcele pod paprikom obavezno je trebalo pregledati i ukoliko se ustanovilo prisustvo štetočina primeniti insekticid Warrant 0,2 l/ha kome treba dodati CIRKON 50 ml/ha zbog njegovog antivirusog dejstva.

Antivirusno delovanje se objašnjava time što cihorična i hlorogena kiselina, koje sadrži preparat CIRKON, inhibiraju enzim integrazu, koji vrši integraciju virusne DNK u DNK ćelije domaćina.

Na ovaj način se sprečavaju viroze kao opasne i teško rešive bolesti. Isti uticaj ima i na fitoplazmu.

Pored toga, CIRKON omogućuje brzo podizanje imuniteta biljaka i zatvaranja ranica nastalih dejstvom insekata.

Olujni vetrovi i velike količine padavina u kratkom vremenskom periodu prouzrokovali su izvaljivanje biljaka paprike.

Plodovi su bili izloženi direktnim sunčevim zracima, što dovodi do pojave ožegotina. Svaka ožegotina predstavlja otvorena vrata za prodor patogena, a plodovi gube tržišnu vrednost.

Ni jedan preparat ne daje stopostotnu zaštitu od ožegotina. Ono što u velikom  može pomoći jeste primena preparata CIRKON i SILIPLANT UNIVERZALNI.

CIRKON sadrži hidroksikoričnu kiselinu, a dokazano je da pri visokim vrednostima UVB zračenja preživljavaju samo ćelije epidermisa koje sadrže visoke vrednosti hidroksikorične kiseline (u flavonidima), jer uspevaju da apsorbuju čak do 95 % štetnog UV zračenja.

Silicijum iz preparata SILIPLANT UNIVERZALNI, biljke delom usvajaju, a delom ostaje na površini (lista, stabla, ploda), gde formira zaštitni sloj tzv. tečno staklo koje odbija sunčeve zrake.

Zajedničkim dejstvom preparata CIRKON (iznutra) i SILIPLANT UNIVERZALNI (spolja) biljke su bile maksimalno zaštićene od visokih temperatura i UV zračenja.

Pripremila: dipl. inž. poljoprivrede Jovana Grujić

Ekoplant

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu