Fito farmacija

LG Seeds
Rdja u psenici

Proizvođači da zaštite useve i plodove od bolesti i štetočina

Podaci Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja ukazuju na pojačanu pojavu bolesti i štetočina u ratarskim usevima, voćnjacima i povrtnjacima.

Rdja u psenici

Pšenica je u fazi početka cvetanja. Ostvareni su uslovi za infekciju gljivom Fusarium graminearum, koja je prouzrokovač fuzarijuma i izaziva šturost klasa. Na nekim područjima postoji stopostotni rizik za nastanak infekcije. Pšenica je sada u osetljivoj fazi, jer spore ove gljive mogu pasti na tučak i izazvati značajne štete na klasu. U usevima pšenice registrovani su i insekti, i to imaga tripsa i vaši.

Savet stručnjaka za zaštitu bilja proizvođačima je da pravovremeno, propisanim dozama zaštite klas odgovarajućim fungicidima i insekticidima.

U nekim delovima Banata, kao i u drugim krajevima gde se proizvodi pšenica, uočljive su parcele zahvaćene lisnom rđom. Umesto da se zelene, ove parcele se izdvajaju crvenkasto-narandžastom bojom listova.

“Rđa je uzela danak. Nažalost, bolest se ispoljila u usevima koji nisu tretirani pravovremeno. Prskanje je obavljeno ranije nego što je trebalo, a ima i proizvođača koji nisu obavili fungicidni tretman. Prinos takvih pšenica će zavisiti od stanja lista zastavičar. Rđa je agresivna i brzo se širi, razara hlorofil i umanjuje prinos. Apelujemo na proizvođače da sada adekvatno zaštite klas”, poručila je Snežana Parađenović iz Prognozno-izveštajne službe.

I povrtari treba da obrate pažnju na pojavu insekata u povrtnjacima. Ima muva, tripsa, buvača. Ni prouzrokovači bolesti ne zaobilaze povrtnjake, pa ima rđe, plamenjače, pepelnice.

Korenova muva PIS

Proizvođači jabuke treba da obiđu voćnjake i obrate pažnju na pojavu simptoma čađave krastavosti. Zaštitari savetuju da zaštitu obave kvalitetno. Ovo se pre svega odnosi na izbor fungicida i rotaciju preparata sa različitim aktivnim materijama. Treba voditi računa o maksimalnom broju dozvoljenih tretmana u toku vegatacije.

U voćnjacima su registrovani još i: pepelnica, plamenjača, smotavci i buve.

Apel svima koji obavljaju zaštitu biljaka da za tretmane koriste samo dozvoljene, registrovane preparate i da u toku rada zaštite sebe, korisne insekte i životnu sredinu.

U voćnim zasadima postoje uslovi za infekcije gljivama

U regionu srednjeg Banata padavine i kontinuirano vlaženje stvorilo je uslove za infekcije u voćnim zasadima, poručuju stručnjaci Prognozno izveštajne službe Regionalnog centra Zrenjanin. Neophodna je primena fungicida.

“Analizom podataka sa meteorološke stanice koja je pozicionirana u zasadu koštičavog voća zaključeno je da su 24. i 25. marta postojali uslovi za infekciju gljivom Monilia laxa (prouzrokovač sušenja cvetova, grana i grančica). Kontinuirano vlaženje je trajalo 18,3 sata, a visok nivo rizika (od 90-100%) sedam časova”, kaže Snežana Parađenović iz Prognozno izveštajne službe.

Optimalni uslovi za infekciju poklopili su se sa osetljivim fenološkim fazama koštičavog voća.

U narednom periodu najavljene padavine doprineće širenju spora patogena preko otvorenih cvetova. Zato je, poručuje Parađenović, neophodna primena fungicida.

U zasadima jabuke, zbog rasta temperatura vazduha, napredak u fenološkim fazama je intenzivan. Mlado lišće je vrlo osetljivo na infekciju lista čađavom krastavosti. Parađenović podseća da su padavine omogućile intenzivnije oslobađanje askospora.

Ukoliko su proizvođači obavili tretman preventivnim fungicidima pre padavina sada bi ga trebalo ponoviti, jer je palo dovoljno kiše da se depozit preparata spere sa lista. Iz PIS poručuju da novoizrasli delovi lista nisu zaštićeni, pa se može očekivati vrlo visok rizik od infekcije gljivom Venturia inequalis, koja je prouzrokovač čađave krastavosti.

 

simptomi mrezaste pegavosti jecma

Zdravstveno stanje strnih žita u srednjem Banatu

Na području Regionalnog centra Zrenjanin, a na osnovu pregleda parcela, uočeni su simptomi bolesti mrežaste pegavosti i pepelnice kod ozimih ječmova i sive pegavosti, pepelnice i rđe u usevima pšenice. 

simptomi mrezaste pegavosti jecma

Simptomi mrežaste pegavosti ječma

U usevima ozimog ječma uočen je začetak klasa iznad drugog kolenca, a klas je veličine 5 mm. Prisutni su simptomi bolesti mrežaste pegavosti i pepelnice. Infekcija prouzrokovačem mrežaste pegavosti (Pyrenofora teres) je prisutna na većem broju listova, a pege su pojedinačne ili spojene u mrežaste zone.

Zbog veće bujnosti i intenzivnijeg rasta prisustvo pepelnice na ječmu u odnosu na pšenicu je intenzivnije.

U narednom periodu očekuje se porast intenziteta infekcije, a zdravstveno stanje useva zavisiće od preduzetih mera agrotehnike.

Preporuka proizvođačima je da obave fungicidni tretman kurativno preventivnim fungicidima.

Na pšenicama su vidljiva četiri bočna stabla. Uočen je začetak klasa na oko 2 cm iznad čvora bokorenja. U usevima su uočeni simptomi sledećih bolesti: siva pegavost, pepelnica i rđa.

Poslednjim pregledom biljaka konstatovano je da simptomi pepelnice difuzno zahvataju listove, dok je siva pegavost pozicionirana po zonama i zauzima manju površinu lista. 

Prisustvo inokuluma prouzrokovača sive pegavosti (Septoria tritici) na donjim listovima uticaće na rast infekcije po spratovima. Temperaturna kolebanja utiču na dužinu inkubacionog perioda i intenzivniju pojavu simptoma.

Nivo dostignute infekcije je ispod epidemijskog praga, pa se fungicidni tretman u ozimim pšenicama ne preporučuje.

Autor: Snežana Parađenović

Za PIS PSS Zrenjanin

Predstavljamo

Nova knjiga Branislava Gulana o nestajanju sela u Srbiji

Nova knjiga o selu Branislava Gulana, publiciste, književnika i člana Naučnog društva ekonomista Srbije, "Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje ...
Detaljnije

Najave događaja

oranje 211

Jubilarna, dvadeseta “Srbobranska brazda” – najava i program

"Srbobranska brazda" - tradicionalno takmičenje orača ...
Detaljnije