Fito farmacija

LG Seeds
pupoljci visnja

Zaštita koštičavog voća od monilioze – Pregledati zasade

Prilikom zaštite treba se pridržavati uputstva za upotrebu sredstava i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Na području Srbije, koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama razvoja, u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena.

Registruju se faze od formiranih cvetnih pupoljaka do punog cvetanja.

U periodu cvetanja koštičavog voća i u uslovima vlažnosti, može doći do infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova i grančica (Monilia laxa).

Ova gljiva u kasnijim fazama razvoja prouzrokuje i trulež plodova. 

Infekcija cveta se ostvaruje preko žiga tučka. Ukoliko je već ostvarena infekcija nemoguće je sprečiti razvoj simptoma primenom fungicida, te je neophodno sporovesti preventivne mere zaštite.

Prema trenutnim prognozama vremena, u pojedinim delovima naše zemlje najavljene su padavine za ponedeljak i utorak.

Proizvođačima koštičavog voća se preporučuju redovni pregledi zasada i utvrđivanje faza razvoja biljaka, preporuka je Centra prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

U periodu cvetanja i pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

  • Octave (prohloraz) u koncentraciji 0,04% – kajsija, breskva, višnja, trešnja, šljiva
  • Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha – višnja, breskva
  • Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05% – breskva, višnja, šljiva

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

OVDE pročitajte ostale preporuke PIS.

Zaštita uljane repice u narednom periodu

Visoke temperature i nedostatak padavina u periodu setve uljane repice uticale su na otežano i neujednačeno nicanje useva.

Gubljenje energije u početnim fazama razvoja utiču na veću osetljivost biljaka na patogene.

Suva trulež korena i stabla

Na većini parcela pod uljanom repicom evidentirano je prisustvo suve truleži korena i stabla (Phoma lingam).

Bolest se javlja  na listovima, stablu i korenu. Pege na listovima su sivo-pepeljaste boje, nepravilnog oblika, sa crnim piknidima rasutim po površini. 

U povoljnim vremenskim prilikama gljiva prodire duboko u stabljiku, koja puca i na tim mestima se formiraju rak rane.

Zaraza na korenu, kod slabijih i mlađih biljaka može dovesti do potpunog propadanja.

Do ostvarenja zaraze došlo je tokom jeseni, a obzirom na blagu zimu, gljiva se nesmetano razvijala i prodirala u stablo i koren.

Useve obavezno treba pregledati i u koliko se uoče simptomi bolesti, čim se temperature stabilizuju (pređu 10°C), primenite preparati na bazi ciprodinila ili propamokarb hidrohlorid + hlorotalonil.

Zaštita uljane repice od vaši

Sa porastom temperatura, povećala se i brojnost insekata na parcelama i najprisutnija je bela leptirasta vaš i kupusna vaš.

Štetu prave odrasli insekti i larve na naličju lista tako što sišu sokove, usled čega biljke gube normalnu boju, a pri jačem napadu, pojedinačno lišće propada ili se suše čitave biljke.

Kontrola i suzbijanje je otežano zbog prisustva različitih stadijuma u istom vremenskom periodu.

Sa primenom insekticida treba početi kada se na 100 biljaka nađu 4 insekta

Kupusne vaši se u  početku napada nalaze na gornjoj strani lista, a kasnije uglavnom na naličju, gde se formiraju guste kolonije prekrivene voštanom prevlakom.

Za razvoj jedne generacije potrebno je samo 11 dana kada su vremenski uslovi povoljni.

Za suzbijanje treba primeniti kombinaciju insekticida sa različitim mehanizmima delovanja na bazi aktivne materije tiametoksam i piriproksifen.

Kombinacijom ova dva preparata suzbijamo sve razvojne stadijume bele leptiraste vaši, jaja, larve i adulte.

Ukoliko su prisutni korovi treba primeniti herbicid GALERA SUPER u količini od 0,3 l/ha ili PIKOGAL PLUS u količini od 0,3 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor: Galenika Fitofarmacija

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

vino boce

Interfest u Novom Sadu uz vrhunska vina, delikatese, radionice i muziku

Interfest, najstariji međunarodni festival vina u Srbiji, održaće se od 13. do 15. juna ...
Detaljnije