Obaviti zaštitu kruške. Prisutna imaga i jaja kruškine buve

Zaštitu kruške od kruškine buve početi na vreme.

Ovo je ekonomski najznačajnija štetočina kruške.

Sa suzbijanjem kruškine buve mora se početi na vreme tj. prvo prskanje krušaka obaviti u toku zime, kada štetočine počinju da izlaze iz zimskog skrovišta i ženke počinju da polažu jaja (prvi topliji dani u februaru).

Zbog većeg broja generacija, visoke plodnosti, a samim tim i velikih šteta koje izaziva kruškina buva u vegetaciji, štetočinu moramo suzbijati u početnim fazama razvoja.

Stanje na terenu

Zasadi krušaka se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

U krušicima se registruje prisustvo odraslih jedinki i prvih položenih jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), navodi Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja.

Nalazimo se na početku procesa polaganja jaja prezimljujuće generacije.

Sa najavljenim visokim temperaturama vazduha, očekuje se pojačana aktivnost ove štetočine tj. intenzivnije polaganje jaja.

Zaštitu kruške obaviti u najtoplijem delu dana

Kako bi se sprečio očekivani proces, zaštitari PIS-a preporučuju tretman zasada mineralnim uljima u cilju maskiranja stabala i smanjenja broja položenih jaja, a za suzbijanje imaga preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin:

Cipkord 20 EC ili Ciprazor 20 EC ili Crna mamba 0,03% + Galmin ili Belo ulje EW 3-4% ili Nitropol S 1,3%.

Preporuka je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana kada je i aktivnost štetočine najveća.

Informacije o aktuelnoj zaštiti useva i zasada OVDE

Foto: PIS

Preporučujemo: Rakija od kruške viljamovke

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?