Na listovima ječma registrovani patogeni. Po potrebi primeniti fungicide

Na listovima ječma različit nivo zaraze lisnim patogenima. Tamo gde su dostignuti epidemijski pragovi štetnosti neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite.

Usevi ječma se nalaze u fazi  vlatanja (od početka rasta stabljike do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja, BBCH 30-31).

Vizuelnim pregledima useva, kako se navodi u saopštenju Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS), registruje se prisustvo simptoma sledećih patogena:

  • Mrežasta pegavost lista ječma (Pyrenophora teres)
  • Sočivasta pegavost lista ječma (Rhynchosporium secalis)
  • Ramulariozna pegavost ječma (Ramularia collo-sygni)
  • Pepelnica žita (Eysiphae graminis)

U zavisnosti od regiona, sortimenta, uzrasta i sklopa biljaka kao i preduseva, registruje se različit nivo zaraze lisnim patogenima.

Na pojedinim parcelama dostignuti su epidemijski pragovi štetnosti i neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite.

Ukoliko su simptomi pegavosti lista ječma prisutni na više od 10 % biljaka u fazi prvog kolenca treba sprovesti mere zaštite nekim od registrovanih fungicida:

Duett ultra (epoksikonazol + tiofanat-metil) 0,4-0,6 l/ha

Falcon EC 460 (tebukonazol+ triadimenol+spiroksamin) 0,6 l/ha

Prosaro 250 EC (tebukonazol+protiokonazol) 0,75-1 l/ha

Bumper-P (prohloraz+propikonazol) 0,75-1 l/ha

Antre plus (tebukonazol + tiofanat metil) 1,5 l/ha

Tretman sprovesti po suvom i toplom vremenu.

Foto: PIS

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu