krticnjaci

Krtice – Talpa europea

Krtice su štetočine površina koje se ređe obrađuju, kao što su zasnovani voćnjaci, travnjaci, povrtnjaci i plastenici.

One se ne hrane biljkama, nego insektima, larvama, lutkama, kišnim glistama i dr. U potrazi za hranom krtica rije zemlju i pravi hodnike, a zemlju izbacuje na gomile. Tako rijući zemlju oštećuje gajene biljke i izbacuje ih na površinu, pa biljke uginjavaju.

krtica

Primetne štete mogu nastati u proizvodnji rasada i u plastenicima.

Krtica ima valjkasto telo, obraslo kratkim krznom, dužine je oko 15 cm, kratkog repa. Glava i prednje noge prilagođene kako bi mogla da rije. Živi pojedinačno, jednom godišnje se pari i mladunce vrlo brzo osamostaljuje.

Aktivne su i tokom zime. Prave hodnike ispod površine zemlje na dubini 40-50 cm, a postoje i hodnici koji služe za lov – lovni hodnici.

Naterati je da ode

Ovo je korisna životinja i zakonom zaštićena, zbog toga se mora proterati sa površine koju ugrožava i na kojoj pričinjava štete.

U tu svrhu koriste se krpe natopljene materijama jakog i neprijatnog mirisa (petrolej, nafta, fenol, terpentin). Natopljene krpe se uguraju u hodnike, a neprijatni mirisi bi trebali da oteraju krticu.

Ubacivanje gasnih patrona kalcijum karbida u hodnike – u reakciji sa vlagom oslobađa se i acetilen koji sa sobom nosi i 1% PH3 gasa koji deluje iritantno na krice i sitne glodare, koji je neškodljiv za biljni i životinjski svet.

Uduvavanjem izduvnih gasova benzinskih motora u hodnike takođe se postižu zadovoljavajući rezultati.                       

Autor: Radmila Ćalić dipl. inž.

psss.rs     

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu