Kovrdžavost lista breskve – zaštita zasada breskve i nektarina

Prognozirane visoke dnevne temperature u predstojećem periodu usloviće prekid fiziološkog mirovanja i kretanje vegetacije u zasadima breskve i nektarina.

Ovo je ujedno i početak perioda kada počinje opasnost od nastanka infekcije kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Zato preporučujemo da se u narednom periodu, a pre najavljenih kiša, ovi zasadi tretiraju bakarnim fungicidima.

Iz svoje palete Galenika Fitofarmacija preporučuje:

  • BAKARNI OKSIHLORID 50u koncentraciji 0,5 %
  • CUPROZIN 35WPu koncentraciji 0,35 %
  • PLAVO ULJEu koncentraciji 2-3 %.

Ovim tretiranjem dodatno se suzbija infekcioni potencijal ostalih ekonomski štetnih prouzrokovača bolesti – šupljikavost lišća (Stigmina carpophila), sušenje cvetova i grančica (Moniliniaspp).

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor: Galenika Fitofarmacija

 

 

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu