Kovrdžavost lista breskve – Simptomi i zaštita zasada

Kovrdžavost lista breskve je značajna bolest ove voćne vrste kod nas. Štete koje mogu nastati kao posledica bolesti mogu biti značajne.

Taphrina deformans je patogen koji izaziva oboljenje kovrdžavost lista breskve.

Konidije i askospore patogena Taphrina deformans prezimljavaju na kori grana i grančica i one su izvor zaraze.

Taphrina deformans se razvija na svim zeljastim delovima breskve: lišću, mladarima, cvetu i plodu. Najozbiljnije posledice su na lišću koje je zaraženo odmah po oslobađanju iz pupoljaka. Simptomi se javljaju oko mesec dana posle ostvarene infekcije.

Simptomi bolesti

Zaraženo lišće se nabira (otuda naziv bolesti), deformiše, a naborani delovi dobijaju crvenkastu boju. Кasnije na tim zaraženim delovima listovi dobijaju sivkastu boju zbog pojave spora na površini.

Lišće postaje žućkasto, mrko i dolazi do njegovog opadanja, ističe savetodavac za zaštitu bilja Ljiljana Jeremić.

Biljka formira novo lišće. Ako je veliki procenat lišća opao može doći do iscrpljivanja stabla koje postaje osetljivije prema napadima drugih parazita i niskim temperaturama.

Zaraženi mladari zadebljavaju, zaostaju u porastu. Na takvim mladarima lišće na vrhu je zadebljalo i opada.

Ako su zaraženi mladi plodovi oni se suše i propadaju, a ako su zaraženi stariji plodovi dolazi do njihove deformacije.

Uslovi za pojavu bolesti

Pojavi bolesti pogoduje prohladno i kišovito vreme.

Spore se formiraju na površini lista i dalje se raznose kišnim kapima ili vetrom na mladare i pupoljke i zadržavaju se u pupoljcima ili pukotinama kore stabla tokom leta i zime.

Spore u proleće klijaju u vreme pucanja pupoljaka i razmicanja ljuspica.

Za klijanje spora je potrebno vlažno vreme. Ako je vlažno vreme u vreme pucanja pupoljaka dolazi do jače zaraze mladog lišća koje je najosetljivije na infekciju.

U toku 2016. godine je došlo do pojave listova iz spavajućih pupoljaka tako da je došlo do zaraze tog mladog lišća kasnije u toku vegetacije, pa je zaštita bila otežana, napominje Jeremić.

Zaštita voćnjaka od prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve

Suzbijanje kovrdžavosti lista breskve se vrši hemijskim merama zaštite.

U rano proleće u vreme bubrenja pupoljaka potrebno je obaviti tretman nekim od bakarnih preparata a.m. bakar-hidroksida (Funguran OH -0,2-0,3%; Everest-0,6%)

U vreme pucanja pupoljaka treba obaviti još jedno tretiranje nekim od preparata na bazi a.m. dodin-Syllit – 0,25%, na bazi a.m. ciram-Agrociram, Fitociram – 0,25%-0,35%.

Ako se ne obavi ovo preventivno tretiranje u fazi pucanja pupoljaka a povoljni su meteorolški uslovi može doći do ostvarenja jačih infekcija, naglašava Jeremić.

Tretiranje u kasnijoj fazi, kada je već došlo do ostvarenja infekcije gljivom, ne daje nikakve rezultate, ističe Jeremić i dodaje da kada se pojave simptomi na lišću zaraza se ne može zaustaviti.

Foto: pisvojvodina.com

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?