poplavljene njive

Koji usevi i zasadi su ugroženi zbog obilnih kiša i razvoja patogena

Velika količina padavina i visoka relativna vlažnosti vazduha uslovi su za razvoj patogena.

Koji usevi i zasadi su ugroženi prouzrokovačima truleži, plamenjača, bakterioznih oboljenja objašnjavaju zaštitari bilja Prognozno-izveštajne službe (PIS). 

O merama koje treba preduzimati u cilju zaštite ugroženih useva i zasada ova služba će blagovremeno obaveštavati proizvođače i na svom portalu.

Uticaj obilnih padavina na štetne organizme u poljoprivrednoj proizvodnji

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije očekuju se obilne padavine na području Srbije do petka (17.5.) i to na jugozapadu, zapadu, severu i u centralnim delovima od 80 do 120, u istočnim od 40 do 80 litara po kvadratnom metru.

U uslovima velikih količina padavina i visokih vrednosti relativne vlažnosti vazduha favorizuje se razvoj patogena prouzrokovača različitih vrsta biljnih bolesti.

Tu spadaju prouzrokovači truleži, plamenjača, bakterioznih oboljenja i drugi, koji mogu dovesti kako do smanjenja prinosa tako i do smanjenja kvaliteta plodova, navodi PIS.

Ugroženi su sledeći usevi i zasadi:

PŠENICA I JEČAM – od prouzrokovača šturosti klasa (Fusarium graminearum), kako zbog smanjenja prinosa tako i zbog mogućnosti sinteze mikotoksina i od prouzrokovača rđe (Puccinia spp.)

KROMPIR, PARADAJZ, LUK, KRASTAVAC I DRUGO POVRĆE – od različitih vrsta prouzrokovača plamenjača (Phthytophthora infestans, Peronospora destructor, Pseudoperonospora cubensis i dr.) kao i patogena prouzrokovača pegavosti (Alternaria solani, Alternari porri, Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria i dr.)

JABUČASTO VOĆE – od prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina)

KOŠTIČAVO VOĆE – od različitih vrsta prouzrokovača truleži plodova (Monilinia spp.) i patogena lista (Stigmina carpophila, Blumeriella jaapii dr.)

JAGODIČASTO VOĆE – od prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i drugih patogena (Dydimella applanata, Septocyta ruborum, Kuehneola uredinis)

JEZGRASTO VOĆE – od različitih vrsta prouzrokovača truleži (Sclerotinia coryle, Monilinia spp. i dr.)

VINOVA LOZA – od prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola)

Problemi u zaštiti kada su kiše višednevne

Kod ovakvih uslova kao što su najavljeni, višednevnih obilnih padavina, postoji nekoliko problema u zaštiti useva/zasada od štetnih organizama:

  • Spiranje depozita prethodno nanetih pesticida
  • Kontinuirani povoljni uslovi za ostvarenje infekcija
  • Nemogućnost blagovremenog ulaska u parcele i sprovođenje hemijskih mera zaštite

Dinamika i intenzitet odigravanja nepovoljnih događaja diktiraće i mere zaštite koje treba preduzeti o čemu ćemo Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja blagovremeno izveštavati na svom portalu.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu