Zaštita šećerne repe od sive repine pipe kontaktnim insekticidima

Repina pipa 1
Zaštita šećerne repe ukoliko se registruje od 0,1 do 0,3 odrasle jedinke sive repine pipe po metru kvadratnom.
Usevi šećerne repe posejani oko 10. marta se nalaze u fazi klijanja i nicanja. U toku je setva preostalih planiranih površina pod repom.
Na feromonskim klopkama postavljenim na stara repišta registruju se ulovi odraslih jedinki sive repine pipe (Bothynodres punctiventris), saopštila Prognouno-izveštajna služba zaštite bilja.

Ugroženi usevi u blizini starih repišta

Od sredine nedelje se najavljuju dnevne temerature vazduha koje će ići preko 20 ºC i koje će usloviti intenzivniji izlazak prezimljujućih odraslih jedinki i migraciju ka novoposejanim repištima. Najugroženiji su usevi u blizini starih repišta.
Proizvođačima se preporučuju redovni vizuelni pregledi novoposejanih useva šećerne repe radi utvrđivanja faza razvoja useva i prusustva sive repine pipe u najtoplijem delu dana, kada su pipe najaktivnije.

Zaštita šećerne repe

Ukoliko se registruje od 0,1 do 0,3 odrasle jedinke sive repine pipe po metru kvadratnom PIS preporučuje primenu insekticida.
U fazama nicanja i kotiledonih listova, u cilju suzbijanja sive repine pipe, mogu se koristiti insekticidi kontaktnog mehanizma delovanja na bazi aktivne materije:
cipermetrin (Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba),
alfa-cipermetrin (Fastac 10 EC) ili
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?