Papriku zaštititi od larvi pamukove sovice

mlada paprika

U narednih nekoliko dana zaštititi papriku jer se očekuje intenzivno piljenje larvi pamukove sovice.

Usevi paprike na otvorenom polju se nalaze u različitim fazama cvetanja i razvoja plodova.

Vizuelnim pregledom biljaka paprike registrovano je prisustvo jaja i tek ispiljenih larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera), saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja (PIS).

Na pojedinim parcelama prisustvo jaja i larvi je utvrđeno na preko 40 % biljaka.

Pored sveže položenih jaja, uočena su i jaja u poodmaklim fazama embrionalnog razvoja.

Intenzivno piljenje larvi se očekuje u narednih nekoliko dana kada se i preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida larvicidnog delovanja:

Lannate 20 SL (metomil) 1,25 l/ha ili

Glowis CS (hlorpirifos+bifentrin) 1 l/ha.

Navedeni insekticidi delovaće i na lisne vaši i tripse čije se prisustvo takođe registruje u usevima paprike, navodi se u preporuci PIS-a.

Od sledeće nedelje prognozira se početak polaganja jaja druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja će vršiti redovan monitoring prisustva jajnih legala navedene štetočine u usevima paprike i kukuruza i po postizanju pragova štetnosti i na početku piljenja larvi će signalizirati vreme za primenu insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja.

Pamukova sovica je polifagna štetočina

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je jedna od najznačajnijih štetočina u našoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Izrazito je polifagna štetočina, hrani se sa preko 250 gajenih i spontanih biljnih vrsta.

Štete pričinjavaju larve koje se hrane generativnim i vegetativnim organima biljaka.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?