Druga godina integralnog suzbijanja korova u Banatskom Novom Selu

Dan polja 1

Kako integralne mere suzbijanja korova deluju na populaciju rezistentnog sirka. 

Predstavljeno je na tradicionalnoj manifestaciji Dani polja u organizaciji kompanije Bayer.

Prikazani su rezultati ogleda postavljenog prošle godine u saradnji sa dr. Goranom Malidžom sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, kao i poljoprivrednim gazdinstvom Sefkerinac iz Banatskog Novog Sela, gde je ovaj događaj i održan pred više od 200 zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača i ljudi iz struke.

Efekti primene programa integralnih mera zaštite od korova, koji obuhvata elemente poput plodosmene, obrade zemljišta i primene herbicida različitog mehanizma delovanja na populaciju divljeg sirka rezistentnog na herbicide iz grupe ALS inhibitora pratiće se tokom 3 proizvodne sezone u usevima pšenice, suncokreta i kukuruza.

„Nakon prve godine možemo da kažemo da Bayer IWM koncept integralnog suzbijanja korova pokazuje prve rezultate i jasno nam ukazuje da je problem rezistentnosti rešiv uz upotrebu integralnih pristupa koji kombinuje biološke, mehaničke i hemijske mere borbe “, izjavio je Zoran Tomašev iz kompanije Bayer.

Nakon obilaska oglednog polja, predstavljeni su rezultati ogleda iz prethodne godine, kao i preporuke poljoprivrednim proizvođačima kako mogu da ostvare više prinose i bolji kvalitet svojih proizvoda primenom novih tehnologija i odgovarajućih agrotehničkih mera.

Već dokazana rešenja u borbi protiv korova u kukuruzu, herbicidi Adengo i Laudis, ovog puta prikazani su u novoj dimenziji tj. kao osnovni strukturni elementi koncepta integralnog suzbijanja korova rezistentnih na herbicide iz grupe ALS inhibitora.

U planu je da se primena Bayer IWM programa integralnog suzbijanja korova sa divljeg sirka proširi i na borbu proitiv ambrozije i štira, za koje je takođe potvrđena rezistenost na herbicide iz grupe ALS inhibitora.

Podaci FAO (Organizacije Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu) kažu da će se do 2050. godine biti neophodno 70% više hrane, kako bi se zadovoljile potrebe rastuće svetske populacije.

Zato su edukacija poljoprivrednih proizvođača i prenošenje znanja ključni aspekti za razvoj poljoprivrede.

Bayer u Srbiji svake godine kontinuirano organizuje edukativna predavanja i radionice, a njihovi saradnici na terenu u stalnom su kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima.

Takođe, inicirano je i nekoliko veoma korisnih agro-servisa, kao što su Bayer vesti iz zaštite bilja, Bayer Agro Prognoza, Bayer Agro katalog proizvoda.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede