Druga godina integralnog suzbijanja korova u Banatskom Novom Selu

Dan polja 1

Kako integralne mere suzbijanja korova deluju na populaciju rezistentnog sirka. 

Predstavljeno je na tradicionalnoj manifestaciji Dani polja u organizaciji kompanije Bayer.

Prikazani su rezultati ogleda postavljenog prošle godine u saradnji sa dr. Goranom Malidžom sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, kao i poljoprivrednim gazdinstvom Sefkerinac iz Banatskog Novog Sela, gde je ovaj događaj i održan pred više od 200 zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača i ljudi iz struke.

Efekti primene programa integralnih mera zaštite od korova, koji obuhvata elemente poput plodosmene, obrade zemljišta i primene herbicida različitog mehanizma delovanja na populaciju divljeg sirka rezistentnog na herbicide iz grupe ALS inhibitora pratiće se tokom 3 proizvodne sezone u usevima pšenice, suncokreta i kukuruza.

„Nakon prve godine možemo da kažemo da Bayer IWM koncept integralnog suzbijanja korova pokazuje prve rezultate i jasno nam ukazuje da je problem rezistentnosti rešiv uz upotrebu integralnih pristupa koji kombinuje biološke, mehaničke i hemijske mere borbe “, izjavio je Zoran Tomašev iz kompanije Bayer.

Nakon obilaska oglednog polja, predstavljeni su rezultati ogleda iz prethodne godine, kao i preporuke poljoprivrednim proizvođačima kako mogu da ostvare više prinose i bolji kvalitet svojih proizvoda primenom novih tehnologija i odgovarajućih agrotehničkih mera.

Već dokazana rešenja u borbi protiv korova u kukuruzu, herbicidi Adengo i Laudis, ovog puta prikazani su u novoj dimenziji tj. kao osnovni strukturni elementi koncepta integralnog suzbijanja korova rezistentnih na herbicide iz grupe ALS inhibitora.

U planu je da se primena Bayer IWM programa integralnog suzbijanja korova sa divljeg sirka proširi i na borbu proitiv ambrozije i štira, za koje je takođe potvrđena rezistenost na herbicide iz grupe ALS inhibitora.

Podaci FAO (Organizacije Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu) kažu da će se do 2050. godine biti neophodno 70% više hrane, kako bi se zadovoljile potrebe rastuće svetske populacije.

Zato su edukacija poljoprivrednih proizvođača i prenošenje znanja ključni aspekti za razvoj poljoprivrede.

Bayer u Srbiji svake godine kontinuirano organizuje edukativna predavanja i radionice, a njihovi saradnici na terenu u stalnom su kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima.

Takođe, inicirano je i nekoliko veoma korisnih agro-servisa, kao što su Bayer vesti iz zaštite bilja, Bayer Agro Prognoza, Bayer Agro katalog proizvoda.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?