Fito farmacija

LG Seeds

Zaštita zasada breskve i nektarina

Monilia laxa može izazvati velike štete ako je tokom cvetanja kišovito vreme i ako se zasad pravovremeno ne tretira fungicidima. 

Tokom fenofaze cvetanja breskva i nektarina su osetljive na infekcije cveta prouzrokovačem sušenje cvetova i grančica (gljiva Monilia laxa).

Ova gljiva u kasnijim fazama razvoja prouzrokuje i trulež plodova.

Monilia laxa može izazvati velike štete ako je tokom cvetanja kišovito vreme i ako se zasad pravovremeno ne tretira fungicidima. 

Monilia laxa prezimljava u rak-ranama ili mladarima kao i u mumificiranim plodovima koji se nalaze u krošnji ili na površini zemlje.

U periodu cvetanja, u uslovima veće vlažnosti, stvaraju se povoljni uslovi za razvoj bolesti.

Do infekcije dolazi u momentu otvaranja cveta preko žiga i stubića.

Sušenje grančica i cvetova manifestuje se u fazi cvetanja i odmah posle cvetanja. Mladari procvetaju ali tada cvetovi naglo menjaju boju u smeđu, suše se i propadaju.

Kao posledica sušenja cvetova izostaje formiranje ploda.

U periodu cvetanja i pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

  • Neon (ciprodinil) u koncentraciji 0,05 %
  • Galofungin T (metil tiofanat) – konc. 0,1 %
  • Akord (tebukonazol) – konc. 0,75 %

Prilikom primene fungicida preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Izvor: Galenika Fitofarmacija

Foto: pixabay.com

Oznake:, , , ,

Ostavi komentar

Predstavljamo

Nova knjiga Branislava Gulana o nestajanju sela u Srbiji

Nova knjiga o selu Branislava Gulana, publiciste, književnika i člana Naučnog društva ekonomista Srbije, "Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje ...
Detaljnije

Najave događaja

Poljoprivredni sajam u Jaši Tomić 29. septembra

Treći poljoprivredni sajam u Jaši Tomiću. Prijave su u toku ...
Detaljnije