Zaštita voćnjaka nakon grada u cilju sprečavanja infekcije rana

grad loptice

Zaštita voćnjaka i umanjenje negativnih posledica grada primenom sredstava za sprečavanje infekcija rana.

Zaštita voćnjaka nakon grada

Na terenu RC  Sremska Mitrovica, na lokalitetima Ležimir, Manđelos i Čalma, u toku današnjeg dana je bilo gradonosnih padavina. Na pojedinim potezima, grad je bio veličine lešnika i oštetio je mlade plodove i delove lastara.

Preporuka Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja proizvođačima jabučastog voća je tretman zasada u cilju sprečavanja infekcije patogenima rana, u prvom redu bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) sa nekim od preparata:

  • a.m. bakar hidroksid, preparat Funguran OH u konc.0,05%, ili
  • a.m. fosetil aluminijum, preparat Alliet Flash u konc. 0,4%, ili
  • preparat Exstrasol F na bazi (Bacillus suptillis) u količini 2 l/ha.

U zasadima ranih sorata trešnje koji se nalaze u fazi zrenja ili pred zrenje, preporuka je tretman za sprečavanje razvoja patogena prouzrokovača truleži plodova (Monillinia spp.). Za tu namenu, mogu se koristiti neki od registrovanih preparata:

  • a.m. tebukonazol + fluopiram, preparat Luna experience u koncentraciji 0,05-0,06% (karenca 7 dana), ili
  • a.m. boskalid+ piraklostrobin, preparat Signum u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 14 dana).

Kod ostalog koštičavog voća preporučuje se primena preparata na bazi kaptana, preparati Capi, Merpan 50 WP, Metod WG, Captan 50 WP,Venturin, Optimist  u konc. 0,2-0,3%, preporučuje PIS.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?