Nis agro


Fito farmacija

LG Seeds

Zaštita breskve i nektarine od smotavca, pepelnice i šupljikavosti lišća

Breskvin smotavac. Jaja ove štetočine na naličju listova kao i prisustvo ispiljenih larvi, saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja.

Na području Srbije breskve i nektarine se nalaze u različitim fazama razvoja plodova do faze drugo opadanje plodova.

Breskvin smotavac (Cydia molestaje veoma značajna štetočina u proizvodnji voća na našim prostorima.

Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u vrhove lastara ili u plodove.

Prisustvo ove štetočine u plodovima voća može da ograniči izvoz, jer je breskvin smotavac karantinska štetočina u nekim zemljama gde se izvozi naše voće.

Vizuelnim pregledima zasada bresaka i nektarina registruje se prisustvo položenih jaja ove štetočine na naličju listova kao i prisustvo ispiljenih larvi, saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja (PIS).

U toku je piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca.

U cilju suzbijanja breskvinog smotavca PIS preporučuje primenu sledećeg insekticida: 

  • Pyrinex 25CS (hlorpirifos) u koncentraciji 0,25%

U ovoj fazi zametnuti plodovi su osetljivi na infekciju gljivom prouzrokovačem pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae).

Takođe, formirana lisna masa je osetljiva na infekciju gljivom prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila).

U cilju sprečavanja infekcija od navedenih patogena PIS proizvođačima preporučuje primenu kombinacije fungicida:

  • Akord (tebukonazol) u dozi 0,75 l/ha +
  • Delan 700 WG, Fiesta, Galileo (ditianon) u dozi 0,75 kg/ha.

Foto: PIS

Oznake:, ,

Ostavi komentar

Predstavljamo

Nova knjiga Branislava Gulana o nestajanju sela u Srbiji

Nova knjiga o selu Branislava Gulana, publiciste, književnika i člana Naučnog društva ekonomista Srbije, "Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje ...
Detaljnije

Najave događaja

med proizvodi

Festival meda u Zrenjaninu od 11. do 13. oktobra

Trodnevni Festival meda u Zrenjaninu petnaesti put ...
Detaljnije