Zaštita breskve i nektarine od smotavca, pepelnice i šupljikavosti lišća

Jaje breskvinog smotavca PIS

Breskvin smotavac. Jaja ove štetočine na naličju listova kao i prisustvo ispiljenih larvi, saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja.

Na području Srbije breskve i nektarine se nalaze u različitim fazama razvoja plodova do faze drugo opadanje plodova.

Breskvin smotavac (Cydia molestaje veoma značajna štetočina u proizvodnji voća na našim prostorima.

Štete pričinjavaju larve koje se ubušuju u vrhove lastara ili u plodove.

Prisustvo ove štetočine u plodovima voća može da ograniči izvoz, jer je breskvin smotavac karantinska štetočina u nekim zemljama gde se izvozi naše voće.

Vizuelnim pregledima zasada bresaka i nektarina registruje se prisustvo položenih jaja ove štetočine na naličju listova kao i prisustvo ispiljenih larvi, saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja (PIS).

U toku je piljenje larvi prve generacije breskvinog smotavca.

U cilju suzbijanja breskvinog smotavca PIS preporučuje primenu sledećeg insekticida: 

  • Pyrinex 25CS (hlorpirifos) u koncentraciji 0,25%

U ovoj fazi zametnuti plodovi su osetljivi na infekciju gljivom prouzrokovačem pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa var. persicae).

Takođe, formirana lisna masa je osetljiva na infekciju gljivom prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila).

U cilju sprečavanja infekcija od navedenih patogena PIS proizvođačima preporučuje primenu kombinacije fungicida:

  • Akord (tebukonazol) u dozi 0,75 l/ha +
  • Delan 700 WG, Fiesta, Galileo (ditianon) u dozi 0,75 kg/ha.

Foto: PIS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?