vinova loza spalir

Upozorenje: Zaštitimo vinovu lozu od patogena i grožđanog moljaca

Vinova loza se na području Srbije nalazi u različitim fenofazama razvoja u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, od faze cvasti potpuno razvijene do faze puno cvetanje (BBCH 53-65). 

Faza cvetanja je veoma osetljiva faza u razvoju vinove loze u kojoj ukoliko dođe do infekcije patogenima prouzrokovačima plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) može doći do drastičnih gubitaka u prinosu i kvalitetu grožđa, upozoravaju stručnjaci za zaštitu bilja Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

Uslovi koji vladaju u vinogradima su veoma povoljni za razvoj navedenih patogena, a to su dugotrajne rose koje omogućavaju višečasovno vlaženje lista, visoke relativne vlažnosti vazduha tokom noći i optimalne temperature.

U cilju zaštite vinove loze od prouzrokovača plamenjače i pepelnice, preporučuje se primena sledeće kombinacije preparata:

Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) u količini 0,04 l/ha  +

Mikal flash (fosetil aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4%

U toku piljenje larvi pepeljastog grožđanog moljca

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). U pojedinim vinogorjima (fruškogorsko) registruju se visoke brojnosti larvi na cvastima. Preporučuje se pregled cvasti na prisustvo larvi i ukoliko se registruje njihovo prisustvo primena nekog od insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin (Cipkord 20 EC, Notikor, Crna mamba) u koncentraciji 0,03 %.

Na vinovoj lozi prisutne i larve cikade 


U zasadima vinove loze zabeleženo je i prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora  fitoplazme Flavescence doree (prouzrokovač zlatastog žutila vinove loze). S obzirom da je registrovano prisustvo samo larvi prvog razvojnog stupnja (larve trećeg razvojnog stupnja postaju infektivne), mere zaštite se još uvek ne preporučuju.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu