Fito farmacija

LG Seeds
cvet visnje

Uloga kalijuma u životu voćaka

Sve vrste voća troše značajne količine kalijuma. Voćke ga intenzivno troše u fazi intenzivnog porasta vegetativnih i generativnih organa.

cvet visnje

Neizbalansirana ishrana kalijumom dovodi do niza poremećaja vezanih za fotosintezu, transport i nakupljanje ugljenih hidrata, metabolizam, poremećaj vodnog režima, razvoj plodova, diferenciranje cvetnih začetaka, otpornost na niske temperature, sušu itd.

Sadržaj kalijuma u pojedinim tkivima i organima podložan je kolebanjima u pojedinim fenofazama. 

Manje ga ima u lišću rodnih, u odnosu na nerodne grančice, zbog veće potrošnje od strane plodova. Sličan odnos je zabeležen između kore i drveta. Porast mladih i adsorpcionih korenova direktno zavisi od optimalne ishrane kalijumom.

Plodovi sadrže značajne količine kalijuma, koji kod pojedinih vrsta značajno varira, a u značajnoj meri utiče i na krupnoću plodova. 

Učestvuje u značajnim fiziološko-biohemijskim procesima vezanim za rastenje i razvitak voćaka. Doprinosi boljoj izgradnji ksilema u korenu, stablu i granama. 

Obezbeđuje normalno razgranjavanje korena i razvitak semena u plodu. Pojačava koloraciju plodova, ukus i aromu, a često doprinosi ubrzanom sazrevanju plodova.

Autor: Ana Prokić, dipl. inž.

psss.rs

Povratna veza sa vašeg sajta.

Ostavi komentar

Predstavljamo

Nova knjiga Branislava Gulana o nestajanju sela u Srbiji

Nova knjiga o selu Branislava Gulana, publiciste, književnika i člana Naučnog društva ekonomista Srbije, "Ruralne sredine u Srbiji - Spasavanje ...
Detaljnije

Najave događaja

Poljoprivredni sajam u Jaši Tomić 29. septembra

Treći poljoprivredni sajam u Jaši Tomiću. Prijave su u toku ...
Detaljnije