U zasadima šljive sprečimo ubušivanje larvi smotavca

sljiva plodovi na drvetu

Zaštita šljive: U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida.

Na području Srbije zasadi šljiva se, u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od plodovi dostigli oko 70 % krajnje veličine do početka obojavanja ploda.

Sprečimo ubušivanje larvi smotavca u plodove šljive

Vizuelnim pregledima zasada šljiva registrovana su jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u različitim fazama razvoja kao i ispiljene larve.

U toku je period intenzivnog piljenja larvi druge generacije ove štetočine, saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja (PIS).

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida: Grom (a.m. lambda – cihalotrin) u koncentraciji 0,03 % (karenca 14 dana), preporučuju zaštitari PIS-a.

Preporučuje se primena  fungicida

U ovoj proizvodnoj godini registruju se uslovi koji su izuzetno povoljni za razvoj gljiva iz roda Monilinia koje izazivaju trulež plodova.

U fazama sazrevanja plodova kada dolazi do omekšavanja pokožice ploda, najveći je rizik od ostvarenja infekcija ovim patogenima.

Rizik se povećava ukoliko dođe do mehaničkih oštećenja na plodovima kada je olakšan prodor patogena u tkivo ploda.

Mehanička oštećenja mogu nastati usled delovanja insekata, vetra, grada i dr.

Plodovi zaraženi sa gljivama iz roda Monilinia mogu biti i ograničavajući faktor prilikom izvoza našeg voća na strana tržišta.

Jedna od gljiva iz grupe prouzrokovača truleži ima karantinski status u nekim zemljama gde se izvozi naše voće, te se poseban oprez preporučuje proizvođačima koji su orijentisani ka izvozu.

U zasadima šljiva koji su u početnim fazama sazrevanja, preporučuje se primena  fungicida koji je registrovan za primenu u zasadima šljiva i koji ima karencu od 14 dana: Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%, preporučuje PIS.

Sve aktuelnosti u zaštiti bilja pročitajte OVDE.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?