Sadnja borovnice

borovnica biljka

Najbolje je sadnju borovnice obaviti u jesen čime se postiže bolje ukorenjavanje i priprema sadnica za ranije kretanje u proleće, dakle bolji prijem i ranije plodonošenje.

Borovnica pripada grupi jagodastih voćnih vrsta koja ima veoma hranljivu i lekovitu vrednost. Veoma malo je iskorišćena u odnosu na mogućnosti.

Biljka borovnice je dugovečna, period exploatacije traje 20-50 godina. Puna rodnost počinje u 5-6. godini.

Početna ulaganja su velika zbog cene sadnica koja se kreće 4-6 €, supstrata i humusa, obavezne protivgradne mreže i sistema za navodnjavanje.

U fazi plodonošenja najveći troškovi se odnose na berbu koja se obavlja u male posude jer se borovnica najviše prodaje za svežu potrošnju i takva se izvozi što je zahtev i standard tržišta.

Uslovi za gajenje borovnice

Borovnica ima širok areal uspevanja, ali i neke specifične zahteve. Uspeva na nadmorskoj visini 300-800 m. Voli severne expozicije jer je biljka koja voli vlagu. Najbolje je da tereni budu blago nagnuti. Najpogodnija su veoma humusna zemljišta, vrednosti 7-10 %, kisela 4,2-4,8, drenirana, dobro propusna, aerirana zemljišta.

Kasno cveta tako da skoro ne postoji mogućnost izmrzavanja, inače izmrzava na -3 stepena.

Sazreva 50-90 dana posle cvetanja zavisno od sorte.

Sistem za navodnjavanje je obavezan jer u slučaju nedostatka vlage može doći do propadanja i sušenja cele biljke pre svega zbog specifične građe korena. Zapravo koren borovnice nema korenove dlačice i pruža se u plitkom sloju 10-40 cm tako da se svaki nedostatak vlage odražava na biljku.

Borovnica je veoma osetljiva na mehanička oštećenja, na grad, pa se iz tih razloga na gradobitnom podruju protivgradna mreža podrazumeva.

Za uspeno plodonošenje, redovne i dobre prinose važno je izvršiti dobar izbor parcela koje zadovoljavaju pomenute uslove i pravilno podići zasad.

Podizanju zasada pristupiti planski, najmanje godinu dana unapred izvršiti izbor preduseva koji će zemljište očistiti od korova i obogatiti hranljivim materijama. Obavezno uraditi analizu zemljišta i na osnovu preporuke obaviti meliorativno đubrenje.

Sadnja i nega borovnice

Potrebno je blagovremeno obaviti oranje i usitnjavanje zemljišta a potom sadnju obavljati u skladu sa planiranim sistemom uzgoja. Preporuka je da to budu bankovi sa međurednim rastojanjem 2,5-3 m zavisno od planiranog načina obrade, u redu 1-1,5 m zavisno od bujnosti sorte.

Najbolje je sadnju obaviti u jesen čime se postiže bolje ukorenjavanje i priprema sadnica za ranije kretanje u proleće, dakle bolji prijem i ranije plodonošenje.

Posle sadnje obavezno obaviti zalivanje.

Biljke posađene u proleće kasnije kreću i postoji rizik od slabijeg prijema biljaka.

Nadalje je neophodno biljke dobro negovati što podrazumeva redovno okopavanje i đubrenje hranivima koja neće poremetiti PH vrednost zemljišta, kao i zalivanje i zaštitu od bolesti i štetočina. Svake 2-3 godine potrebno je zemljištu dodavati supstrat ili borove iglice radi održavanja PH vrednosti. 

Berba borovnice

Berba borovnice traje 1-2 meseca i obavlja se u intervalima od 5-7 dana. Prilikom berbe mora se voditi računa o pepeljku koji treba da ostane na plodovima ako je reč o berbi plodova za plasman u svežem stanju na domaće ili inostarno tržište. Borovnica dostiže dobru cenu u otkupu i proizvođač može ostvariti solidnu dobit bez obzira na velika početna ulaganja.

Na području PSSS Loznica podižu se zasadi borovnice na napred opisan način, sorte Blucrop koja spada u ranije sorte što daje prednost izvozu ove voćne vrste jer se postižu veće prodajne cene sobzirom da na svetskom tržištu u tom periodu postoji nedostatak borovnice.

Pripremila: Zlatica Krsmanović, 

dipl. inženjer voćarstva i vinogradarstva 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Slične vesti

Budite u toku

Želite da Vas obaveštavamo o najnovijim vestima jednom nedeljno?

Poljoprivredne kategorije

Najnovije vesti iz poljoprivrede