Fito farmacija

LG Seeds

Ribizla: sadni materijal, sadnja, nega

Ukoliko želite da posadite ribizlu još uvek to možete da uradite sve dok vegetacija ne krene. 

O izboru sadnog materijala, načinu gajenja, sadnji i negovanju zasada u podizanju prenosimo savete dipl. inž. poljoprivrede Nenada Stefanovića iz PSSS.  

Sadnice ribizle

Sadni materijal treba da je zdrav, sortno čist i fizički dobro razvijen, odnosno da zadovoljava norme standarda predviđene za ovu voćnu vrstu.

Sadnica (ožiljeni prporak) treba da ima 1 do 3 letorasta dužine 20 do 30 cm, debljine najmanje 10 mm pri osnovi i sa najmanje 3 do 5 zrakasto rasporedenih žila dužine 15 do 25 cm.

Sadni materijal treba da prati potrebna dokumentacija: certifikat o sortnoj čistoći i fitosanitarno uverenje o zdravstvenom stanju. 

Bela ribizla

Način gajenja ribizle 

Najčešći sistem gajenja ribizle je u jednoredu u neprekidnom nizu bez naslona, a pojedinačne biljke u obliku žbuna.

Optimalno rastojanje u zasadu je 2,5 m između redova i 1 m u redu između biljaka (2,5×1 m) odnosno 4.000 biljaka po hektaru. Time se obezbeđuje maksimalno korišćenje životnog prostora, dobar i nesmetan prolaz mehanizacije, a pri ovakvom sklopu biljaka postižu se maksimalni prinosi po hektaru (preko 20 tona). 

Sadnja ribizle 

Sadnja se može obavljati u jesen od otpadanja lišca pa do kretanja vegetacije u proleće. U principu daleko je bolja jesenja sadnja s obzirom na rano kretanje vegetacije ove voćke. Za sadnju se kopaju rupe dimenzija 40×40 cm.

Pre sadnje treba izvršiti pripremu sadnice tako što se ona pregleda, sa nje odstrane polomljene i oštećene žile i oštećeni nadzemni delovi. Zatim se žile skraćuju na dužinu 10 do 15 cm a ako su kraće samo im se obnovi rez.

Sadnica se stavlja u neposredno pre sadnje otvorene rupe, nekoliko cm (3 do 5) dublje nego što je bila u rasadniku, zatim se prodrma da zemlja zađe oko žila i lagano nagazi. Potom se vrati ostatak zemlje i oko sadnice napravi ravnina oblika činije za zadržavanje vode. Nastojati da sadnica stoji uspravno.

Po završenoj sadnji dodati oko svake sadnice po 100 do 120 g (jedna šaka) kompleksnog mineralnog dubriva NPK 10:12:26 ili 8:16:24. Pri prolećnoj sadnji obavezno je zalivanje sa 3 do 5 l vode po sadnici. 

Nega zasada u podizanju 

Rano u proleće po otapanju snega izvršiti prvo plitko prašenje izmedu redova, a u redu pažljivo plevljenje korova. Tokom leta, obaviti nekoliko prašenja i plevljenja korova (3 do 4) kako bi se zasad normalno razvijao. Upotreba herbicida se ne preporučuje.

Pre drugog prašenja, a po prijemu sadnica treba razbaciti po zasadu oko 150 kg prihranskog azotnog dubriva KAN (oko 50 g po sadnici) ili amonijumsulfata. Ovo se može izvesti i u dva navrata sa po polovinom doze.

Prekraćivanje (rezidba) posađenih sadnica ribizle obavlja se rano u proleće po otapanju snega i prvog prašenja, a u svakom slučaju pre kretanja vegetacije. Sadnice se skraćuju na 3 do 4 vidljiva pupoljka.

Zaštitna prskanja (3 do 4) sprovode se prema potrebi. 

U toku prve godine u međurednom prostoru preporučuje se gajenje pasulja čučavca, graška, industrijske boranije i sl. a nije dozvoljeno gajenje krompira, jagode, kukuruza i sl. 

U slučaju izražene suše potrebno je izvršiti navodnjavanje sa količinom od 5 do 10 l vode po jednoj biljci što zavisi od stepena suše i spoljnih temperatura.

Na kraju prve godine nege zasada treba izvršiti dubrenje osnovnim kompleksnim mineralnim dubrivom NPK 10:12:26 + 3% MgO (“Krtolin”) u količini 400 do 500 kg/ha, odnosno oko 100 do 120 g po biljci. Vreme primene uskladiti sa spoljnim uslovima. Rasturanje se može obaviti i kad je sneg manji do 10 cm pod uslovom da je moguće kretanje po njemu.

Nega ribizle u drugoj i trećoj godini posle sadnje slična je kao i u prvoj godini uz veći utrošak radne snage, dubriva i hemijskih sredstava saglasno razvijenosti žbunova. 

Na kraju treće, odnosno, na početku četvrte godine na dobro razvijenom žbunu ribizle treba da ima 5-6 jednogodišnjih, 5-6 dvogodišnjih i 4-5 trogodišnjih grana.

U trećoj godini očekuju se prvi prinosi od po 1 do 1,2 kg po žbunu, što iznosi 4 do 5 t/ha. 

Foto: pixabay.com

 

Oznake:, , , ,

Ostavi komentar

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

Poljoprivredni sajam ove godine od 11. do 17. maja

Poljoprivredni sajam ove godine - izložbe, skupovi, edukacije, prezentacije, poslovni susreti, primena nauke u poljoprivredi ...
Detaljnije