Podsticaji za proizvođače voća, grožđa, povrća, pečuraka, cveća

skladiste voca

Podsticaji za opremu, skladištenje, solarne panele… Konkurs je otvoren do 26.6.2019. godine.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2019. godini.

Cilj i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava.

Visina i namena sredstava 

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 133.108.869,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 % od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 3.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 120.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje i jednu podtačku.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA.

NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine.

Namena podsticajnih sredstava

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije u:

Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće:

1. Nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda;

2. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda;

3. Nabavka opreme-linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda;

4. Nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda;

5. Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta;

6. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva;

Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i Sektoru ostali usevi:

7. Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.);

8. Solarni panel sistemi sa pratećom opremom za pokretanje pumpi za navodnjavanje.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:

– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:

– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Lice iz stava 1. ove tačke ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u sledećim sektorima:

1. Sektor voće,
2. Sektor grožđe,
3. Sektor povrće (uključujući pečurke),
4. Sektor cveće,
5. Sektor ostali usevi.

Konkurs je otvoren do 26.6.2019. godine.

Dodatne informacije: 021/487-4379; od 10 do 14 časova.

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

OVDE PREUZMITE KONKURS 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?