Fito farmacija

LG Seeds
pupoljci visnja

Zaštita koštičavog voća od monilioze – Pregledati zasade

Prilikom zaštite treba se pridržavati uputstva za upotrebu sredstava i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Na području Srbije, koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama razvoja, u zavisnosti od vrste, sortimenta, lokaliteta i ekspozicije terena.

Registruju se faze od formiranih cvetnih pupoljaka do punog cvetanja.

U periodu cvetanja koštičavog voća i u uslovima vlažnosti, može doći do infekcije cveta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvetova i grančica (Monilia laxa).

Ova gljiva u kasnijim fazama razvoja prouzrokuje i trulež plodova. 

Infekcija cveta se ostvaruje preko žiga tučka. Ukoliko je već ostvarena infekcija nemoguće je sprečiti razvoj simptoma primenom fungicida, te je neophodno sporovesti preventivne mere zaštite.

Prema trenutnim prognozama vremena, u pojedinim delovima naše zemlje najavljene su padavine za ponedeljak i utorak.

Proizvođačima koštičavog voća se preporučuju redovni pregledi zasada i utvrđivanje faza razvoja biljaka, preporuka je Centra prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

U periodu cvetanja i pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

  • Octave (prohloraz) u koncentraciji 0,04% – kajsija, breskva, višnja, trešnja, šljiva
  • Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562 – 0,75 kg/ha – višnja, breskva
  • Ciprodex (ciprodinil) u koncentraciji 0,05% – breskva, višnja, šljiva

Prilikom primene fungicida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

OVDE pročitajte ostale preporuke PIS.

“Vino prijatelja” je najbolje vino Banata

U Kulturnom centru Zrenjanina održana je završnica manifestacije „Najbolje vino Banata“.

Jubilarni, deseti put organizovano je takmičenje i degustacija banatskih vina.

Organizatori manifestacije su zrenjaninski Klub vina, Kulturni centar i Turistička organizacija, a pokrovitelj manifestacije je Grad Zrenjanin.

Branislav Prohaska, iz zrenjaninskog “Kluba vina” kaže da je ranijih godina to bila manifestacija na kojoj su učestvovali vinari iz srednjeg Banata, a od pre dve godine takmiče se vinari iz celog Banata. 

Želja organizatora je da od sledeće godine manifestacija bude internacionalna. Tada će se, veruju, u Zrenjaninu na manifestaciji “Najbolje vino Banata” predstaviti i vinari iz Rumunije i Mađarske.

 

Ove godine vina su predstavili vinari iz Iđoša, Gudurice, Pančeva, Dolova, Mužlje, Melenaca, Taraša, Aradca, Orlovata.

Vina je ocenjivala međunarodna sudijska ekipa koju tradicionalno organizuje Igor Luković. Prema mišljenju članova komisije banatska vina su svake godine sve bolja.

Nakon žiriranja preko sto uzoraka vina, koje je održano 26. februara, juče su proglašena najbolja.

Prijatelji napravili najbolje vino

Prvo mesto u kategoriji belih vina osvojio je Hrubik Jano iz Aradca. Najbolje roze vino napravio je Podrum Mirković iz Pančeva, a šiler vino Urban Janoš iz Mužlje.

Nagrađeni vinari

Apsolutni pobednik manifestacije “Najbolje vino Banata” za 2019. godinu je kaberne sovinjon “Vino prijatelja”. 

Saša Tolmač i Zoltan Kočmaroš vinari iz Taraša

Pobedničko vino proizveli su zajedno, prijateljski Saša Tolmač i Zoltan Kočmaroš iz Taraša. Pobednici kažu da za sada količine vina koje proizvode nisu velike, ali će ga biti više jer nameravaju da prošire svoje vinograde. Ocenjuju da, iako u Banatu nema mnogo vinograda, ima budućnosti u vinogradarstvu i vinarstvu. Vrhunska vina koja prave, Tolmač i Kočmaroš za sada poklanjaju prijateljima i koriste za svoje potrebe. Veruju da će se u narednim godinama situacija promeniti i da će početi sa prodajom.

Banatski šiler kao lokalni brend   

Od prošle godine na ovoj manifestaciji izdvojeno se ocenjuje banatski šiler, pomalo zaboravljeno vino ovih krajeva. Želja organizatora je da se sačuva tradicija, nematerijalno kulturno dobro Banata.

Tradicionalni banatski šiler je vino koje se pravi po posebnom postupku i razlikuje se od drugih vina. Nekada se u svakom selu pravilo ovo vino. Berba grožđa u vinogradu obavljala se u jednom danu, sve sorte zajedno, i nakon muljanja i stajanja, blago crvenkasto vino se otakalo. Iz svakog vinograda “isticalo” je specifično aromatično vino. Ova vina pila su se do proleća. 

Enološki gledano ovaj postupak u mnogome odstupa od akademskih tehnologija, ali je prepoznatljiv, autentičan i zato treba da bude zaštićen brendom Banata, sigurni su banatski vinari.

A. Mihajlović

Izvor: poljoprivrednik.net

 

malina plodovi

Malina tulamedžik je rana, prinosna i krupnih plodova

Ako ste se opredelili za prolećnu sadnju maline, Vaš izbor može biti i rana sorta tulamedžik.

Tulamedžik (Tulamagic) je rana sorta maline, jaka, bujna, veoma prinosna, krupnih svetlo – crvenih plodova, slatkog ukusa koji su odlični za prodaju u svežem stanju.

O kvalitetu ploda ove sorte, sadnji, berbi savete daje Milan Tošković iz PSSS.

Sezona branja

Tulamedžik pristiže na branje u nižim predelima zapadne Srbije oko 10. juna, a u višim oko 20. juna. Ubiranje plodova počinje 10 dana pre sorte Tulamin i traje oko 30 dana.

Kvalitet ploda

Tulamedžik ima veoma krupne plodove prosečne težine 7,5 gr kompaktnog oblika, sjajne svetlo crvene boje i odličnih skladišnih osobina u svežem stanju kao i za zamrzavanje.

Ukus ploda je veoma prijatan i kao takav je pogodan za prodaju u svežem stanju i veoma je važno da pristiže ranije od svih sorti maline (početak juna).

Upotreba ploda u svežem stanju

Tulamedžik je tražena sorta maline u celom svetu za svežu konzumnu upotrebu u malim pakovanjima (125 i 250 gr).

Plodovi mogu na temperaturi od +2 do +4 °C biti sveži do 12 dana i pri tom odlično podnose transport na udaljena tržišta kao što su EU i Rusija.

Za svežu prodaju plodovi se beru u 60 % fiziološke faze zrelosti (roze boje) direktno u male posude ili gajbe i što pre idu u pothladu i na tržište.

Veoma je laka za branje, jer se plodovi nalaze na vrhu tokom proleda.

Otpornost

Tulamedžik ima odličnu tolerantnost na bolesti i koren je otporan na gljivicu Phytophthora.

Preporučuje se sadnja do 1.000 m nadmorske visine.

Preporučuje se kontrola grinje koja može uticati na kvalitet oprašivanja, a time i na oblik ploda, tako da su plodovi nepravilnog oblika.

Karakteristike na polju

Tulamedžik je veoma bujna sorta maline sa podignutim izdancima, kojima se lako manipuliše.

Sadnja se obavlja u jesen ili na prolede u razmaku od 0,3 x 3 m (8.250 kom/ha).

U praksi se pokazalo da je preporučljivo postavljanje podveze sa bočnih strana na visini od 0,8-1,5 m u širini od 0,7 m na koje će se grane nasloniti, jer u suprotnom se mogu poviti i slomiti pod teretom ploda.

Po završetku branja, izdanci se prekrate do površine zemlje i uklone sa parcele ili se ostave za prolede i vežu u špalir 6-7 kom/m i pristižu na branje u maju mesecu.

Nakon završenog branja se prekrate stari izdanci, a u međuvremenu izbijaju novi izdanci koji daju plodove naredne godine.

Tulamedžik je veoma bujna i treba primenjivati đubriva sa manje azota.

Registracija vinograda upisom u Vinogradarski registar

Upis proizvođača grožđa u Vinogradarski registar je propisano Zakonom.

Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra prema sedištu proizvođača grožđa – pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa – fizičkog lica, podseća Biljana Milosavljević dipl. inž. voćarstva i vinogradarstva PSSS Kragujevac.

Kancelarije su smestene u : Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Aleksandrovcu, Negotinu, Nišu.

Kako se upisati u Vinogradarski registar?

Najpre je potrebno ispuniti Zahtev.

Zahtev se podnosi na obrascu VV1- zahtev za upis u Vinogradarski registar, koji proizvođači preuzimaju uz dokumentaciju za obnovu ragistracije od Uprave za trezor.

Uz zahtev za upis u Registar podnosi se:

1. Ugovor o zakupu, odnosno korišćenje za vinogradarsku parcelu na kojoj se vinograd nalazi, ako podnosilac zahteva nije vlasnik te vinogradarske parcele, odnosno ako je zakupac ili korisnik,

2. Dokument kojim se dokazuje pravo svojine na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi vinogradarska parcela, ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti, rešenje o raspodeli komasacione mase, rešenje o nasleđivanju.

Svakom proizvođaču se prilikom upisa u Registar dodeljuje registarki broj i izdaje izvod iz Registra sa brojem vinogradarske parcele i grafički prikaz tih parcela.

Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj.

Taj broj jednom dodeljen se ne može menjati, niti može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču u slučaju njegovog brisanja iz registra.

Proizvođač se briše iz registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja dužnosti.

Neophodno prijaviti promene upisanih podataka

Ako dođe do promene podataka upisanih u registar prijavljuju se u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela,u cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje Ministarstvu poljoprivrede svake godine nakon berbe.

Saveti: Zaštititi kruške, breskve, nektarine i uljanu repicu

Zaštititi voćnjake od prouzrokovača bolesti i štetočina. U uljanoj repici registrovano prisustvo male i velike repičine pipe.

U zasadima kruške, breskve i nektarine, kao i u usevu uljane repice sada su pogodni uslovi za povećanu aktivnost štetočina, saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja. 

Očekuje se povećana aktivnost kruškine buve

U krušicima se registruje prisustvo odraslih jedinki i prvih položenih jaja obične kruškine buve, saopštila je pisvojvodina.com.

U narednim danima očekuje se povećana aktivnost ove štetočine, te se u cilju suzbijanja imaga i polaganja jaja preporučuje primena kombinacije preparata: Cipkord 20 EC 0,03 % + Galmin 3 %.

Preporuka zaštitara bilja je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana

Preventivna zaštita bresaka i nektarina pred najavljene padavine

Zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi od mirovanja do potpunog razmicanja pupoljaka i pojave zelene tačke.

U fazama bubrenja i otvaranja pupoljaka može doći do infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve, te se preporučuje preventivna zaštita pred najavljene padavine.

Kod sorata koje su u fazi bubrenja pupoljaka moguća je primena preparata na bazi bakra, a kod sorata gde je došlo do pojave zelene tačke preparata na bazi dodina.

Pregledati useve uljane repice i sprečiti štete od pipa

U usevima uljane repice registruje se prisustvo male i velike repičine pipe.

Preporučuje se pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo jedne pipe na pet biljaka, primena nekog od registrovanih insekticida, savetuju iz PIS-a.

Foto: pixabay.com

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

vino boce

Interfest u Novom Sadu uz vrhunska vina, delikatese, radionice i muziku

Interfest, najstariji međunarodni festival vina u Srbiji, održaće se od 13. do 15. juna ...
Detaljnije