Fito farmacija

LG Seeds
malina plodovi

Malina tulamedžik je rana, prinosna i krupnih plodova

Ako ste se opredelili za prolećnu sadnju maline, Vaš izbor može biti i rana sorta tulamedžik.

Tulamedžik (Tulamagic) je rana sorta maline, jaka, bujna, veoma prinosna, krupnih svetlo – crvenih plodova, slatkog ukusa koji su odlični za prodaju u svežem stanju.

O kvalitetu ploda ove sorte, sadnji, berbi savete daje Milan Tošković iz PSSS.

Sezona branja

Tulamedžik pristiže na branje u nižim predelima zapadne Srbije oko 10. juna, a u višim oko 20. juna. Ubiranje plodova počinje 10 dana pre sorte Tulamin i traje oko 30 dana.

Kvalitet ploda

Tulamedžik ima veoma krupne plodove prosečne težine 7,5 gr kompaktnog oblika, sjajne svetlo crvene boje i odličnih skladišnih osobina u svežem stanju kao i za zamrzavanje.

Ukus ploda je veoma prijatan i kao takav je pogodan za prodaju u svežem stanju i veoma je važno da pristiže ranije od svih sorti maline (početak juna).

Upotreba ploda u svežem stanju

Tulamedžik je tražena sorta maline u celom svetu za svežu konzumnu upotrebu u malim pakovanjima (125 i 250 gr).

Plodovi mogu na temperaturi od +2 do +4 °C biti sveži do 12 dana i pri tom odlično podnose transport na udaljena tržišta kao što su EU i Rusija.

Za svežu prodaju plodovi se beru u 60 % fiziološke faze zrelosti (roze boje) direktno u male posude ili gajbe i što pre idu u pothladu i na tržište.

Veoma je laka za branje, jer se plodovi nalaze na vrhu tokom proleda.

Otpornost

Tulamedžik ima odličnu tolerantnost na bolesti i koren je otporan na gljivicu Phytophthora.

Preporučuje se sadnja do 1.000 m nadmorske visine.

Preporučuje se kontrola grinje koja može uticati na kvalitet oprašivanja, a time i na oblik ploda, tako da su plodovi nepravilnog oblika.

Karakteristike na polju

Tulamedžik je veoma bujna sorta maline sa podignutim izdancima, kojima se lako manipuliše.

Sadnja se obavlja u jesen ili na prolede u razmaku od 0,3 x 3 m (8.250 kom/ha).

U praksi se pokazalo da je preporučljivo postavljanje podveze sa bočnih strana na visini od 0,8-1,5 m u širini od 0,7 m na koje će se grane nasloniti, jer u suprotnom se mogu poviti i slomiti pod teretom ploda.

Po završetku branja, izdanci se prekrate do površine zemlje i uklone sa parcele ili se ostave za prolede i vežu u špalir 6-7 kom/m i pristižu na branje u maju mesecu.

Nakon završenog branja se prekrate stari izdanci, a u međuvremenu izbijaju novi izdanci koji daju plodove naredne godine.

Tulamedžik je veoma bujna i treba primenjivati đubriva sa manje azota.

Registracija vinograda upisom u Vinogradarski registar

Upis proizvođača grožđa u Vinogradarski registar je propisano Zakonom.

Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice nekoj od najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra prema sedištu proizvođača grožđa – pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa – fizičkog lica, podseća Biljana Milosavljević dipl. inž. voćarstva i vinogradarstva PSSS Kragujevac.

Kancelarije su smestene u : Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Aleksandrovcu, Negotinu, Nišu.

Kako se upisati u Vinogradarski registar?

Najpre je potrebno ispuniti Zahtev.

Zahtev se podnosi na obrascu VV1- zahtev za upis u Vinogradarski registar, koji proizvođači preuzimaju uz dokumentaciju za obnovu ragistracije od Uprave za trezor.

Uz zahtev za upis u Registar podnosi se:

1. Ugovor o zakupu, odnosno korišćenje za vinogradarsku parcelu na kojoj se vinograd nalazi, ako podnosilac zahteva nije vlasnik te vinogradarske parcele, odnosno ako je zakupac ili korisnik,

2. Dokument kojim se dokazuje pravo svojine na katastarskoj parceli na kojoj se nalazi vinogradarska parcela, ako pravo svojine nije upisano u katastar nepokretnosti, rešenje o raspodeli komasacione mase, rešenje o nasleđivanju.

Svakom proizvođaču se prilikom upisa u Registar dodeljuje registarki broj i izdaje izvod iz Registra sa brojem vinogradarske parcele i grafički prikaz tih parcela.

Proizvođač grožđa može da ima samo jedan registarski broj.

Taj broj jednom dodeljen se ne može menjati, niti može biti dodeljen nekom drugom proizvođaču u slučaju njegovog brisanja iz registra.

Proizvođač se briše iz registra ako podnese zahtev za brisanje na osnovu odluke o prestanku obavljanja dužnosti.

Neophodno prijaviti promene upisanih podataka

Ako dođe do promene podataka upisanih u registar prijavljuju se u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Promenu podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela,u cilju određivanja proizvodnog potencijala, proizvođač grožđa prijavljuje Ministarstvu poljoprivrede svake godine nakon berbe.

Saveti: Zaštititi kruške, breskve, nektarine i uljanu repicu

Zaštititi voćnjake od prouzrokovača bolesti i štetočina. U uljanoj repici registrovano prisustvo male i velike repičine pipe.

U zasadima kruške, breskve i nektarine, kao i u usevu uljane repice sada su pogodni uslovi za povećanu aktivnost štetočina, saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja. 

Očekuje se povećana aktivnost kruškine buve

U krušicima se registruje prisustvo odraslih jedinki i prvih položenih jaja obične kruškine buve, saopštila je pisvojvodina.com.

U narednim danima očekuje se povećana aktivnost ove štetočine, te se u cilju suzbijanja imaga i polaganja jaja preporučuje primena kombinacije preparata: Cipkord 20 EC 0,03 % + Galmin 3 %.

Preporuka zaštitara bilja je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana

Preventivna zaštita bresaka i nektarina pred najavljene padavine

Zasadi bresaka i nektarina se nalaze u fazi od mirovanja do potpunog razmicanja pupoljaka i pojave zelene tačke.

U fazama bubrenja i otvaranja pupoljaka može doći do infekcije prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve, te se preporučuje preventivna zaštita pred najavljene padavine.

Kod sorata koje su u fazi bubrenja pupoljaka moguća je primena preparata na bazi bakra, a kod sorata gde je došlo do pojave zelene tačke preparata na bazi dodina.

Pregledati useve uljane repice i sprečiti štete od pipa

U usevima uljane repice registruje se prisustvo male i velike repičine pipe.

Preporučuje se pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo jedne pipe na pet biljaka, primena nekog od registrovanih insekticida, savetuju iz PIS-a.

Foto: pixabay.com

„Džepni agronom“ na sajmu Fruit Logistica u Berlinu

U okviru trodnevne sajamske manifestacije Fruit Logistica u Berlinu poljoprivrednici u oblasti voćarstva i povrtarstva imali su priliku da čuju i vide nešto potpuno novo.

Reč je o Start Up Day-u koji je po prvi put organizovan u okviru ovog sajma i na kojem je 19 mladih kompanija imalo priliku da izloži svoj proizvod uz još 3.200 izlagača koliko ih je ukupno bilo na sajmu.

Mnogi proizvođači su usmereni na tradicionalan pristup u proizvodnji, ali takav pristup na ovako brzo rastućem tržištu ne može još dugo da opstane.

Moderne tehnologije koje su dostupne u 21. veku omogućavaju proizvođačima da budu efikasniji u obavljanju svojih poslova i smanje nepotrene troškove.

Nisu samo izlagači imali svojih 5 minuta već su i posetioci mogli da se predstave velikim kompanijama u oblasti voćarstva i povrtarstva.

Tako su mnogi izlagači iz Srbije, Makedonije, Francuske, Belgije, Poljske,
Turske i Mađarske imali priliku da čuju za MapMyApple, aplikaciju za mobilni telefon namenjenu proizvođačima jabuke.

Velika većina prepoznala je potrebu za postojanjem ovakve aplikacije na tržištu, na kojem nisu videli sličan proizvod namenjen konkretno uzgoju jabuke.

Regija Trentino je u svetu poznata po svojim jabukama i najnaprednijoj tehnologiji u njihovoj proizvodnji.  Samo u ovoj regiji proizvede se 70% ukupne proizvodnje jabuka Republike Italije, a 15% ukupne evropske proizvodnje ovog voća. 

Predstavnik kompanije FROM Societa, Nicola Zanotelli, iz Italije, smatra da voćari trebaju više da se oslanjaju na moderne tehnologije, da više nije dovoljno da se beleži evidencija radova po sveskama i da su moderne tehnologije nešto što će sigurno mlađe generacije koristiti a na šta i starije mogu da se oslone obzirom da su vrlo jednostavne za upotrebu.

MapMyApple daje dnevno ažurirane preporuke za 4 osnovne agro-mere: fertirigaciju, navodnjavanje, prskanje i ostale radove.

Na osnovu podataka koje proizvođač unosi prilikom registracije (fenofaza, površina voćnjaka, godina sadnje, tip zemljišta) aplikacija proračunava planirane prinose, i na bazi lokacije putem satelitskih kamera daje vizuelne informacije o sušnim poljima kao i preciznu prognozu.

Aplikacija je na srpskom i engleskom jeziku i u toku proteklih godinu dana registrovano je više od 200 proizvođača jabuke koji za MapMyApple kažu da je poput „džepnog agronoma“ kojeg svi mogu priuštiti.

Pročitajte njihova iskustva i više o aplikaciji na web-sajtu aplikacije.

Konkurs za sufinansiranje podizanja voćnjaka, vinograda i hmeljarnika

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.3.2019. godine.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2019. godini.

Cilj konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2019. godini.

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke elemenata sistema za zaštitu od elementarnih nepogoda i nabavke elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja.

Ko može da konkuriše?

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;
2. pravno lice:
– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava;
– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Visina i namena podsticaja 

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka,vinove loze i hmelja u 2019.godini predviđen je ukupan iznos do 190.000.00,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 % od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 % od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60 % od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.000.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 76.800,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 128.000,00 dinara bez PDV-a.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA.

NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu.

Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.1.2019. godine, kao i one prijave za koje  je podnet zahtev za nultu kontrolu počev od obaveštenja 30.11.2018.godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za sledeće:

Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 480.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške jeste do 530.000,00 dinara po hektaru.

Nabavka stubova za podizanje zasada

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 330.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške je do 363.000,00 dinara po hektaru.

Nabavka stubova za podizanje zasada hmelja

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednom hektaru površine iznose najviše 500.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina–– maksimalni iznos podrške je do 550.000,00 dinara po hektaru

Nabavka žica za ograđivanje parcela

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku pocinkovane žice za ogradu po jednom hektaru površine iznose najviše 87.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške je do 95.700,00 dinara po hektaru.

Nabavka stubova za ogradu

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova za ogradu po jednom  hektaru površine iznose najviše 76.800,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške je do 84.500,00 dinara po hektaru.

Nabavku sistema protiv smrzavanja „anti-frost“

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 370.000,00 dinara.

U slučaju da je podnosilac prijave fizičko lice, preduzetnik i pravno lice, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žena nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina– maksimalni iznos podrške je do 407.000,00 dinara po hektaru.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka do navedenog maksimalnog iznosa.

O USLOVIMA ZA UČEŠĆE I POTREBNOJ DOKUMENTACIJI PROČITAJTE OVDE

Podnosilac prijave, u zavisnosti od vrste investicije ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano voće u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje i ako je predmet investicije vezan za proizvodnju tog voća.

Pravo na sufinansiranje investicije podnosilac prijave ima ako u Registru ima upisano do 1,99 ha jagodastog voća i/ili do 4,99 ha ostalog voća.

Podnosioci prijava koji podnose zahteve za ostvarivanje prava na subvencije za podizanje zasada hmelja i vinove loze ostvaruju pravo na subvencije na površinama do 10 hektara.

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.3.2019. godine

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/456-267, od 10 do 12 časova.

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Predstavljamo

“Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar 2019” u prodaji

Novu knjigu "Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar", izdanje za 2019. godinu moguće je poručiti online ili preko narudžbenice, ili je podići lično ...
Detaljnije

Najave događaja

novi-sad-sajam

Porodični dan na Poljoprivrednom sajmu je sreda, 15. maj

Poljoprivredni sajam u Novom Sadu, najveća i najznačajnija smotra agrara u centralnoj i jugoistočnoj Evropi od 11. do 17. maja ...
Detaljnije