Voćarstvo i vinogradarstvo

jagode u redovima

Rezidba bokora

Uklanjanje starog lišća, rezidba bokora, zakidanje stolona i cvetova pripadaju grupi mera kojima se regulišu rodnost i vegetativna aktivnost jagode. 

Detaljnije

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu