Obaveza prijave prinosa grožđa i upisa u vinogradarski registar

grožđe bere

Upisom u Vinogradarski registar obaveze vinogradara ne prestaju. Naime, proizvođači grožđa su dužni da svake godine posle berbe, a najkasnije do 15. novembra, Ministarstvu prijave promene podataka o godišnjoj proizvodnji grožđa sa rodnih vinogradarskih parcela.

Zahtev za prijavu prinosa grožđa

Prinos grožđa se prijavljuje na obrascu VV1 tako što se popuni Sekcija 1- opšti podaci o poljoprivredniku i Sekcija 3 gde se upisuje prinos za prijavljene parcele.

Zahtev se šalje u Centar za vinogradarstvo i vinarstvo u Nišu: „Centar za vinogradarstvo i vinarstvo“ – Кolonija Еi br. 6 18000 Niš.

Zahtev za promenu podataka u Vinogradarskom registru

Na istom obrascu (VV1) se podnosi i zahtev za promenu podataka u Vinogradarskom registru, promene podataka o proizvođaču grožđa, promene podataka o vinogradarskim parcelama.

Sve nastale promene podataka upisane u Registar prijavljuju se u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Proizvođači koji to još nisu uradili, a proizvode grožđe namenjeno prometu i imaju više od 10 ari pod vinovom lozom, Zakonom o vinu, su u obavezi da svoje vinograde upišu u Vinogradarski registar.

Ova obaveza se takođe odnosi i na vinogradare koji imaju manje od 10 ari vinograda, a svoje grožđe stavljaju u promet.

Upis u Registar vrši se na osnovu zahteva koji podnosi pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice na obrascu VV1 nekoj od najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“ prema sedištu proizvođača grožđa – pravnog lica, odnosno preduzetnika, odnosno prebivalištu proizvođača grožđa- fizičkog lica. Kancelarije su smeštene u: Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Aleksandrovcu, Negotinu i Nišu.

Za sve bliže informacije proizvođačima grožđa su na raspolaganju institucije: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, neka od šest najbližih kancelarija Stručne organizacije za vođenje Vinogradarskog registra „Centra za vinogradarstvo i vinarstvo Niš“, kao i Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije.

Pripremila: Tanja Živković, psss.rs

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?