Malinina buba (Byturus tomentosus) opasna štetočina maline

Malinina buba (Byturus tomentosus) je jedna od najopasnijh štetočina maline. Od nje stradaju pupoljci, cvet i plod.

Malinina buba je štetočina cvetnih pupoljaka, cveta i ploda maline. Kada se pojavljuje, kako da je prepoznamo i zaštitimo malinjake saznajemo od dipl. inž. Vesne Janković iz PSSS

Odrastao insekt ima ovalno izduženo telo, dugo oko 4-4,5 mm. Osnovna boja tela je smolasto crna, a celo telo je pokriveno gustim, tankim rđastožutim dlačicama.

Larva je duga 6-7 mm, lutka 4-5 mm, u početku je mlečno bela a kasnije dobija otvoreno smeđu boju.

Kod ove štetočine polni dimorfizam je slabo izražen.

Mužjaci su nešto manji od ženki, a na kolenima prednjih nogu imaju kratak trnoliki izveštaj.

Odrasli insekti se pojavljuju sredinom aprila

Malinina buba ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu odraslog insekta u kokonu u zemlji na dubini 5-30 cm,u neposrednoj blizini žbuna maline.

Preuzeto sa gardenersworld.com

Odrasli insekti se pojavljuju sredinom aprila i nalaze se na cvetovima šljive, trešnje, višnje i jabuke, a početkom maja masovno prelaze na cvetne pupoljke i cvet maline.

Izletanje odraslih insekata počinje kada srednja dnevna temperatura iznosi oko dvadesetak stepeni C. Često se ovaj period razvuče i kreće se od prve dekade aprila do treće dekade juna.

Insekti su posle izletanja polno nezreli, pa nastupa period dopunske ishrane. Hrane ce cvetni pupoljcima i cvetovima biljaka koje pripadaju familiji Rosacae. Nakon perioda dopuske ishrane postaju polno zreli i ženka polaže jaja najčešće u osnovu tučka, između čašičnih i kruničnih listića cvetova, a na formiranim plodovima između bobica ili između čašice i ploda.

Štete na malini pričinjavaju odrasli insekti i larve malinine bube. Odrasli insekti oštećuju cvetne pupoljke i cvetove koji se suše i otpadnu. Larve oštećuju plodove. Tek formirani plodovi u koje se ubušuje larva deformišu se, zaostaju u porastu, zaprljani su izmetom larve, suše se i otpadaju.

U  godinama kada dođe do masovne pojave malinine bube štete na cvetnim pupoljcima i cvetovima maline su i do 80 %, a na plodovima od 80- 95 %.

Mere suzbijanja malinine bube

Mere suzbijanja: mehaničke, agrotehničke i hemijske mere suzbijanja.

Mehaničke mere borbe sastoje se u tome da se odrasli insekti malinine bube u jutarnjim časovima ručno sakupljaju u odgovarajuće posude, nakon čega ih treba spaliti.

Malinina buba se uspešno suzbija u malinjacima i agrotehničkim merama kao što je redovno okopavanje i izbacivanje insekata na površinu odakle ih pokupe ptice, domaće životinje ili bivaju uništeni usled hladnoće.

Ipak, neizbežno je primeniti hemijske mere suzbijanja, primenom odgovarajućih preparata (insekticida), koje treba primeniti u periodu dopunske ishrane insekata; pre nego što štetočina tj. ženka položi jaja u cvetove ili plodove maline.

Foto: agropartner.rs

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Da li ste za ograničenje maksimalne površine poljoprivrednog gazdinstva?
Close Menu