Lešnikov surlaš može značajno umanjiti kvalitet i kvantitet jezgra

lesnikov surlas rupice na plodu

Lešnikov surlaš je najznačajnija štetočina leske. Odrasli insekti javljaju se početkom maja.U fazama formiranja ploda ženke lešnikovog surlaša, nakon dopunske ishrane na lišću, buše plod i polažu jaja.

Nakon piljenja, larve se hrane jezgrom. 

Preporuka Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS) je da, kako bi se sprečilo polaganje jaja u plodove, proizvođači primene hemijske mere. 

Zaštitu bi trebalo obaviti insekticidom karate zeon (aktivna materija lambda-cihalotrin). Doza primene 0,2 l/ha, preporučuju zaštitari PIS-a.

Kako prepoznati prisustvo lešnikovog surlaša i kada ga suzbijati saznajemo od Vesne Nišavić Veljković (PSSS Čačak).

Kako prepoznati prisustvo lešnikovog surlaša?

Štete pričinjavaju i larve i odrasli insekti.

Odrasli insekti oštećuju lišće i plodove, a larve unutrašnjost plodova. Odrasli insekti izgrizaju mlado lišće praveći male rupe, a ženke buše mlade tek zametnute plodove koji opadaju. 

Ubodna mesta  na plodovima su posebno značajna, jer oštećene plodove redovno naseljavaju fitopatogene gljive, prouzrokovači truleži, naročiro ako krajem maja i početkom juna imamo učestale kišne periode.

U takvim uslovima imamo propadanje više od 50 % roda leske zbog razvoja truleži plodova leske.  

Ciklus razvoja lešnikovog surlaša

Lešnikov surlaš ima jednu generaciju  tokom 1-3 godine.

Odrasli insekti javljaju se  u kasno proleće, početkom maja meseca. Nakon pojave imaga se dopunski hrane lišćem.

U periodu kada su plodovi formirani, gotovo dostigli konačnu veličinu, dolazi do kopulacije (parenja), nakon čega ženke polažu jaja. 

Ženka progriza čvrsti omotač ploda i u načinjeni otvor položi jedno jaje, nakon čega otvor zatvori izgrizotinama tako da se on teško uočava.

Ispiljena larva u plodu provede čitav život, hrani se jezgrom ploda i plod puni izmetom, tako da on postaje neupotrebljiv. Obično u jednom plodu se nalazi jedna larva.

Nakon 25-32 dana, kada se razvije, larva napušta plod kroz napravljeni okruglasti otvor  i spušta se u zemlju, gde na dubini 10-15cm zaprede kokon i tako provede zimu.

Na proleće deo larvi se preobrati u odrasle jedinke, a deo ostaje ostaje u tom stadijumu – dijapauzi naredne 1-3 godine. 

Suzbijanje 

Suzbijaju se samo odrasle jedinke.

Suzbijanje se vrši od početka pojave odraslih jedinki, u periodu dopunske ishrane, primenom insekticida sa kontaktnim i digestivnim delovanjem (početak maja do kraja juna meseca).

Zbog skrivenog načina života larve je nemoguće hemijski suzbijati, međutim, obzirom da se larve preobražavaju u lutke u zemljištu, i to na dubini od samo nekoliko centimetara, obradom zemljišta oko stabla, dubokim prekopavanjem, ili sakupljanjem oštećenih plodova sa larvama, može se značajno smanjiti brojnost ove štetočine.  

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?