Koji uzgojni oblik da odaberemo za lesku

lesnik zasad mladi Kikinda

Sve je više voćara, i onih koji to žele da budu, koji razmišljaju o zasnivanju zasada leske.

Pre upuštanja u ovaj posao potrebno je saznati što više informacija i saveta vezano za proizvodnju lešnika.

Prvi koraci su zasnivanje voćnjaka i odabir razmaka sadnje kako bi se na pravi način formirala kruna.

Pravilan odabir razmaka sadnje i oblika krune može uticati na celokupan vegetativni i generativni potencijal voćaka. Razmak sadnje leske povezan je s mmnogo

Koji uzgojni oblik da odaberemo za lesku? Više saznajemo od savetodavca PSSS Čačak Snežane Dragićević Filipović.

Faktori koji utiču na odabir uzgojnog oblika leske

Koji uzgojni oblik čemo odabrati zavisi od niza faktora. To su:

  • plodnost zemljišta,
  • odabrani oblik krune,
  • mogućnost vršenja navodnjavanja,
  • primena mehanizacije.

U prethodnom razdoblju išlo se ka korištenju manjih razmaka (5 x 4 – 5 x 5) s manjim razmakom između redova, dok je danas zbog mehanizacije koja se koristi u nasadima prilikom orezivanja i berbe preporučuje da se razmak poveća i sada je (6×4- 6×5).

Prednosti primene razmaka sadnje 5×3 je u tome što brže dolazi do povrata investicije.

Međutim, kada zasad dođe u 12-14. godinu preporuka je da se svaka druga sadnica vadi da bi se preostalim biljkama omogućio pravilan razvoj.

Tri uzgojna oblika za zasade leske

Kod leske se primjenjuju tri uzgojna oblika: grm, žbunasta vaza i stablašica

Žbun

Oblik s više grana karakterističan je za žbunasti oblik uzgoja leske.

Posađene sadnice se u proleće režu na 2 pupoljka.

Tokom vegetacije izdanci se razvijaju i ostavljaju se 3, 4, 5,  zavisno o bujnosti sorte, razmaka sadnje i ekoloških uslova, ostale uklanjamo.

Ovaj uzgojni oblik je lak za formiranje, ali poteškoće nastaju kod održavanja krune i uklanjanja novih izdanaka u osnovi, kao i prilikom obrade tla i berbe.

Žbunasta vaza

To je oblik s deblom visine od 30 do 40 cm.

Posađene sadnice prekraćuju se u proleće na visinu 30-40 cm. Sledeće godine bira se 4 do 5 jakih grana najpovoljnijeg rasporeda za formiranje vaze.

Stablašica u vidu vaze

To je uzgojni oblik s jasno formiranim deblom, s koga se razvijaju 3-4 osnovne grane.

Sadnica se prekraćuje na 70-80 cm od tla gde se razvija veći broj prirasta od kojih se bira 3-4 najbolje raspoređena u prostoru za buduće ramene grane, a ostale uklanjamo.

Pogodan je za ravnija područja gdje se veći broj operacija vrši mehanizirano.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?