Klasiranje i čuvanje plodova maline – saveti

maline u kutiji

Kako sačuvati plodove maline? U zavisnosti od toga koja je namena maline određujemo načine čuvanja plodova. Pre toga moramo izvršiti klasiranje.

O klasiranju maline i čuvanju plodova maline više saznajemo od Ljiljane Gvozdić dipl. inženjera poljoprivrede PSSS.

Klasiranje maline

Plodovi maline se prema kvalitetu klasiraju u tri klasne kategorije: plodovi ekstra kvaliteta, plodovi I klase i plodovi II klase.

malina klase

 

Ekstra klasa – plodovi treba da imaju oblik, razvijenost i boju karakterističnu za sortu, kao i da budu bez čašica.

I klasa – plodovi treba da budu pravilno razvijeni, ujednačeni po veličini i zrelosti i sa bojom karakterističnom za datu sortu. Mogu sadržati do 5% plodova sa čašicom.

II klasa – plodovi po kvalitetu ne zadovoljavaju kriterijume prethodne I klase. Mogu biti neujednačene zrelosti i da sadrže do 10 % plodova sa čašicom.

Plodovi maline ekstra i I klase pakuju se u male plitke letvarice koje moraju biti u ramovima.

Plodovi za upotrebu u svežem stanju mogu da se pakuju i u male kutije od parafinisanog kartona, ljuštenog drveta, perforirane plastike ili stiropora, u koje staje od 0,25 kg do 1 kg plodova.

Plodovi namenjeni zamrzavanju beru se u otvorene plitke letvarice u dva sloja, radi lakšeg zamrzavanja.

maline u kutijicama

Plodovi namenjeni za preradu u sokove mogu da se beru i u dublje zatvorene sudove.

U običnim uslovima plodovi maline mogu da se čuvaju 1 do 2 dana. Na temperaturi od 0 °C i relativnoj vlažnosti vazduha 85-90 % plodovi maline mogu da se sačuvaju 3 do 8 dana. Pre iznošenja plodova maline iz rashladnih komora na tržište, potrebno je plodove držati 10-15 časova u komori na temperaturi 6-8 °C, čime se sprečava orošavanje plodova, što bi dovelo do gubljenja na njihovom kvalitetu, odnosno kvarenja. Duže čuvanje plodova može se postići zamrzavanjem, odnosno konzervisanjem pomoću sumporaste ili mravlje kiseline.

Plodovi namenjeni za zamrzavanje prvo se po prijemu u hladnjaču ohlade na 0-2 °C, a zatim zamrzavaju na t od -35 do -40 °C. Na taj način zamrznuti plodovi mogu da se čuvaju na t od -18 do -20 °C i preko godinu dana.

Foto: pixabay.com

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?