Kako visoke temperature utiču na voćke?

vocnjak u jesen sa mrezom

Temperature preko 35 ºC u periodu vegetacije imaju negativno delovanje na voćke.

Temperaturni faktor utiče na sve fiziološke i biohemiske procese u biljci, a time i na sam rast i razvitak.

Osnovni fiziološki procesi u biljkama (asimilacija, disanje, transpiracija, apsorpcija hranljivih materija i vode i dr.) dešavaju se samo u određenim temperaturnim granicama.

Uticaj visokih temperatura na voćke

Biološki minimum za kontinentalne voćke je 5 ºC kada dolazi samo do zaustavljanje rasta, a ne do izumiranja voćke.

Temperature preko 35 ºC u periodu vegetacije imaju negativno delovanje na voćke.

Voćke su mnogo bolje prilagođene niskim nego visokim temperaturama.

Svi fiziološki procesi se zaustavljalju i prekidaju na visokim temperaturama preko 40 ºC kada dolazi do koagulacija proteina.

Temperatura biljnih delova je u toplim danima znatno veća nego temperatura okolnog vazduha.

Opasnost od ožegotina

Najopasnija je direktna sunčeva svetlost, jer tada mogu nastati ožegotine kao posledica gubitka vode iz pregrejanog tkiva.

Zato prilikom izvođenja zelene rezidbe u toku vegetacije ne treba suvišno skidati mladare, jer oni prave zasen na plodovima, a ujedno i štite od ožegotina.

Pored ožegotine koje se nađu na plodovima opasne su ožegotine na kori debla i skeletnih grana, jer stada kambijum i te rane vrlo teško zarastaju.

Savremena voćarska proizvodnja je nezamisliva bez protivgradnih mreža ili mreža za zasen od visokih temperatura.

Pored ovoga mora se voditi računa prilikom podizanja voćnjaka o biološkim osobinama voćaka i uslovima u pogledu na temperature.

Sorte bresve, kajsije, neke sorte šljive, badem i smokva traže uslove sa toplim i suvim letima.

Jabuka, kruška, višnja, trešnja, ribizla, malina i kupina rađaju obilno i kvalitetan plod imaju u krajevima i lokalitetima sa prohladnim letima.

Globalna promena vremenskih prilika uslovljavaće otežanu proizvodnju voća na određenim lokalitetima, te će biti potrebna ulaganja dodatnih sredstva za postizanje zadovoljavajućeg prinosa i kvaliteta.

Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo
mr Mitić Aleksandar, PSSS Leskovac

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?