Kako se utvrđuje koeficijent rodnosti vinove loze

rezidba vinove loze

Koeficijent rodnosti vinove loze i kako ga izračunati. Dobijeni broj okaca treba uvećati za 10-20 % u slučaju da u zasadu imamo oštećenih ili izmrzlih okaca.

Krajem januara, pre svega u zavisnosti od vremenskih uslova, vinova loza izlazi iz faze mirovanja i tada nastupa tzv. prinudno mirovanje, čije vreme trajanja zavisi od temperature.

U ovoj fazi je najpoželjnije je da se uradi rezidba, jer čim dođe do porasta temperature doći će i do kretanja okaca.

Pre ulaska u vinograde i početka rezidbe potrebno je ispitati rodnost okaca, utvrditi koeficijent rodnosti i tek tada pristupiti rezidbi.

Kako se izračunava ovaj koeficijent saznajemo od dipl. inženjera poljoprivrede Jelene Kljajić.

Kako se utvrđuje koeficijent rodnosti vinove loze?

Koeficijent rodnosti se utvrđuje na sledeći način: uzima se deset lastara sa parcele dužine deset okaca. Stajanjem lastara u prostoriji gde je temperatura 20 °C u posudi sa vodom, dolazi do aktivacije okaca koji tada kreću, pojavljuju se začeci cvasti. Na osnovu broja aktiviranih okaca i broja cvasti utvrđuje se koefiijent rodnosti na osnovu koga se projektuje rezidba.

N=Pg/(Kr-Mg)

N – broj okaca koje treba ostaviti

Pg – očekivani prinos po čokotu u gramima

Kr – koeficijent rodnosti

Mg – prosečna masa grozda

Dobijeni broj okaca treba uvećati za 10-20 % u slučaju da u zasadu imamo oštećenih ili izmrzlih okaca. Ovako izračunat broj okaca treba rasporediti na rodne elemente.

Takođe treba znati da kod visokokvalitetnih vinskih sorti rodni elementi se nalaze udaljeni od čokota i da za dobar rod treba duga rezidba (luk od 5-10 okaca).

Mart i april u vinogradu

U martu i početkom aprila usled porasta temperature aktiviraju se biohemijski procesi u čokotu.

Koren počinje da usvaja vodu i mineralne materije i da ih potiskuje u stablo.

Kada srednje dnevne temperature dostignu vrednosti 10 °C i iznad, počinje bubrenje i otvaranje okaca. Do tada mora se završiti rezidba, vezivanje čokota i lukova kao i popravka naslona, ako je potrebna.

Vinograde koji su u ovom periodu bili zagrnuti obavezno odgrnuti. Sa odgrtanjem treba početi kada se zemljište, ocedi, slegne i prosuši od zimske vlage.

Nakon toga se pristupa đubrenju vinograda količinom đubriva koja je određena  nakon agrohemijske analize.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?