vocnjak u cvetu visnja

Izmene IPARD programa važne voćarima i povrtarima

Najveće izmene u okviru IPARD programa odnose se na sektor voća i povrća. 

Vlada Srbije donela je zaključak kojim se usvaja Program o izmenama i dopunama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020.

Neke od izmena ovog, krovnog dokumenta za IPARD, odnose se ispunjenost nacionalnih standarda, na uslove koji se tiču površina zemljišta na početku, odnosno kraju investicije, a omogućeni su i dodatni prihvatljivi troškovi u IPARD projektima, piše Smart IPARD.

Velika novina za voćare je to što je uvedena i nova investiciona podrška u vidu sadnica.

Naime, sadnice voća dosad nisu bile prihvatljiv trošak u ovom programu ali izmenama je omogućeno poljoprivrednicima da dobiju povraćaj i za nabavku sadnog materijala.

Olakšica će biti i u pogledu poštovanja standarda.

Naime, na poljoprivrednim gazdinstvima do 15 hektara u sektoru voće i povrće će se proveravati samo ispunjenost minimalnih nacionalnih standarda i to samo u voćnjacima i povrtnjacima, a ne na celom poljoprivrednom gazdinstvu.

U ostalim sektorima ovaj uslov je nepromenjen – gledaće se da li se nacionalni standardi primenjuju na celom gazdinstvu. Recimo, ako neko konkuriše za mehanizaciju ili bilo koju drugu investiciju kao proizvođač žitarica ili uljarica, a ima i stočarsku proizvodnju, cello gazdinstvo moraće da ispunjava propisane standarde. Dakle, promena važi samo za sektore voća i povrća.

Kada je o površinama reč, u voćarskoj proizvodnji neće biti potrebno da se dva hektara za bobičasto i jagodičasto voće, odnosno pet hektara za ostalo voće, imaju na početku investicije, već na kraju.

Jedino će voćari koji budu hteli da preko IPARD-a grade hladnjače morati ovaj uslov (dva, odnosno pet hektara) zadovolje na početku investicije.

Izmena ima i u povrtarskoj proizvodnji.

Uslov za konkurisanje za IPARD podsticaje su tri do 100 hektara pod povrćem na otvorenom, a ne kao do sada – do najviše 50 hektara.

Za velike investicije u fizičku imovinu u mleku i mesu (tretman otpada, obnovljivi izvori energije i sl.) farme moraju imati kapacitet preko 1.000 goveda na početku investiicje.

Podelite na društvenim mrežama

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?Da li ste za ograničenje maksimalne površine poljoprivrednog gazdinstva?
Close Menu