ipard logo zastava

IPARD sredstva i za vinogradare i vinare

Ukoliko se bavite vinoradarstvom možete konkurisati za sredstva iz IPARD-a.

Koje uslove morate ispuniti i za koje investicije možete koristiti sredstva objašnjava Zoran Starinac, dipl. agroekonomista PSSS Kruševac.

Šta vinogradarima donose izmene IPARD pravilnika?

Novim izmenama pravilnika za korišćenje IPARD sredstava predviđeno je da ova sredstva mogu koristititi i gazdinstva koja se bave vinogradarskom i vinarskom proizvodnjom.

KORISNICI:

  • Poljoprivredna gazdinstva upisana u Vinogradarski registar u skladu sa Zakonom o vinu,
  • Poljoprivredna gazdinstva sa minimum 2 ha i maksimum 100 ha vinograda na kraju investicije, upisanih u vinogradarski registar.

PODRŠKA:

  • Investiranje u podizanje novih, restrukturiranje i konverzije postojećih (krčenje i podizanje) zasada vinove loze.
  • Investiranje u izgradnju, rekonstrukciju, opremanje skladišnih kapaciteta za grožđe, uključujući ULO kapacitete.
  • Investiranje u poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktor do 100 kw) i opremu.

Proizvođači sadnog materijala:

KORISNICI:

  • Poljoprivredna gazdinstva upisana u registar proizvođača sadnog materijala u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu voćaka,vinove loze i hmelja sa minimum 0,5 ha i sa maksimum 50 ha matičnih zasada vinove loze na kraju investicije.

PODRŠKA :

  • Investiranje u podizanje novih matičnih zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala.
  • Investiranje u izgradnju, opremanje objekata za konzervaciju i multiplikaciju sadnog materijala i nabavka opreme, uređaja, materijala (uključujući biljni materijal) za rasadničarsku proizvodnju, kao i skladišnih kapaciteta za čuvanje sadnog materijala.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu