Dudovac u voćnjacima. Sprečimo štete i golobrst

Dudovac ugrožava: jabuku, šljivu, višnju, kajsiju, krušku, trešnju, breskvu.

Vizuelnim pregledom stabala višnje, šljive, kajsije i jabuke registrovani su zapredeni listovi na vrhovima grana od gusenica dudovca, saopštila je Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja.

Zapredeni listovi uočavaju se na pojedinačnim stablima u voćnjacima i na stablima u okućnicima i manjim površinama.

Na svetlosnim lovnim lampama, na teritoriji RC Zrenjanin, registruje se ulov imaga druge generacije ove štetočine.

Dudovac može “obrstiti” biljku

Dudovac (Hyphantria cunea) je polifagna štetočina.

Hrani se na preko 120 biljnih vrsta.

Najveće štete pričinjava na dudu, orahu, američkom javoru.

Od voćnih vrsta dudovac ugrožava: jabuku, šljivu, višnju, kajsiju, krušku, trešnju, breskvu.

Vrlo često od gusenica ove štetočine strada i ukrasno šiblje.

Štete pričinjavaju gusenice, koje se hrane lišćem, upredaju ga i skeletiraju.

Kako prepoznati dudovca?

Dudovca ćemo prepoznati po paučinastim gnezdima koji se, uglavnom, nalaze na krajevima grana.

Gusenice dudovca se najpre nalaze u grupama u paučinastim gnezdima, a kasnije se razilaze po stablu i tada žive pojedinačno i hrane se lišćem. U slučaju jakog napada gusenice zaposednu čitavu krunu biljke. 

Odrasle gusenice se pretvaraju u lutke koje daju leptire druge generacije, koji lete od polovine jula do kraja septembra. 

Najštetnije su gusenice druge generacije, a do najvećih šteta dolazi tokom avgusta i septembra.

Dudovac prezimljava u stadijumu lutke u skrivenim šupljinama stabla.

Leptiri se pojavljuju od aprila i lete do kraja juna. Ženke po parenju na naličju listova u jajnim leglima polažu jaja zelenkastožućkaste boje.

Prilikom jačeg napada može doći do golobrsta.

Kako zaštiti biljke?

Stabla treba zaštititi čim se uoče gusenice.

Preporučuje se da se obavi mehaničko uklanjanje delova gde su gusenična gnezda i uništiti ih.

Za veće zasade se preporučuje suzbijanje adekvatnim preparatima, a nakon konsultacija sa zaštitarima bilja.

Foto: pixabay.com

 

 

 

 

 

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu