Drugi konkurs za bespovratna sredstva za hladnjače i sušare

jabuke u kartonskim gajbicama

Drugi konkurs za dodelu sredstava za  sufinansiranje investicija u opremu za hladnjače, mašine, opremu za preradu uljarica i sušare za aromatično, začinsko i lekovito bilje

u 2017. godini, raspisao je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 15.09.2017. godine.

Cilj ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, na osnovu dodele bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača manjeg kapaciteta za sakupljanje i skladištenje voća i povrća i pripremu voća i povrća za tržište, nabavku mašina za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća i povrća, nabavku paleta za skladištenje proizvoda, opremanje sušara za aromatično, začinsko i lekovito bilje i opreme za preradu uljarica.

Namena sredstava

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1. nabavku opreme za -skladištenje voća i povrća i opreme za sakupljanje i pripremu voća i povrća za tržište: hladionička vrata, termoizolacioni paneli, elektrooprema i instalacije, rasveta, kontrolni sistemi u hladnjači, radni stolovi, vage i druga nenavedena pripadajuća oprema;

2. nabavku rashladne opreme za skladištenje voća i povrća: rashladni agregati, kompresori, isparivači, kondenzatori;

3. nabavku mašina za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća i povrća i nabavku boks – paleta za skladištenje proizvoda: mašine za čišćenje i pranje, linije za sortiranje i kalibriranje, linije za pakovanje i označavanje, -boks i ram palete;

4. nabavku opreme za preradu uljarica i sušara za aromatično, začinsko i lekovito bilje: tunelske, trakaste, komorne sušare, oprema i uređaji za sušenje u vakumu, oprema i uređaji za mikrotalasno sušenje, oprema i uređaji za osmotsko sušenje, oprema i uređaji za sušenje zamrzavanjem – liofilizator, druga i slična oprema, prese za hladno ceđenje ulja i uređaji namenjeni za ovu vrstu investicije.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu, ali za više namena u okviru jedne
podtačke, kao i za više namena – od 1. do 3. podtačke.

Visina sredstava   

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu iznosi do 22.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50 % od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije, odnosno vrednosti opreme.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene – bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2017. godine, kao i oprema kupljena nakon tog datuma, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama; ukoliko je reč o opremi iz uvoza, mora biti potpkrepljeno i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2017. godine.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi:

1. za nabavku opreme za skladištenje voća i povrća i opreme za sakupljanje i pripremu voća i povrća za tržište – do 5.500.000,00 dinara od ukupno prihvatljivih troškova investicije;

2. za nabavku rashladne opreme za skladištenje voća i povrća – do 3.300.000,00 dinara od ukupno prihvatljiih troškova investicije;

3. za nabavku mašina za pripremu, pranje, poliranje, čišćenje, sortiranje i pakovanje voća i povrća i nabavku boks paleta za skladištenje proizvoda: – do 2.200.000,00 dinara od ukupno prihvatljivih troškova investicije;

4. za nabavku opreme za preradu uljarica i sušara za aromatično, začinsko i lekovito bilje: – do 1.100.000,00 dinara od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 5.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi jeste 100.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost investicije 200.000,00 dinara ili veća od toga.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo;
– zemljoradnička zadruga.

Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo. 

DETALJNIJE O USLOVIMA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU I POTREBNOJ DOKUMENTACIJI

Kontakt za dodatne informacije    

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/487-4379 od 10 do 14 časova.

Konkurs, obrazac prijave, Pravilnik i forma poslovnog plana mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 15.09.2017. godine.

Kompletan tekst konkursa pročitajte OVDE

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?