traktor prikolica bale

U toku je javna rasprava o Nacrtu zakona o zadrugama

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zadrugama je u toku i traje do 24. septembra 2015. godine. Prezentacija i rasparava o ovom nacrtu biće

traktor prikolica bale

održana u Beogradu 22. septembra 2015. godine u 11 časova u Zadružnom savezu Srbije (Velika sala), Makedonska 21. Prethodne dve rasprave su održane u Novom Sadu i Nišu.

Nacrt Zakona o zadrugama možete pogledati OVDE

Svi zainteresovani činioci mogu da učestvuju u javnoj raspravi i da primedbe, predloge i sugestije, dostavljaju pisanim putem Ministarstvu privrede, Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Beograd, Kneza Miloša 20 ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: preduzetnistvo@privreda.gov.rs.

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo privrede će analizirati sve predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona i pripremini konačnu verziju Nacrta zakona, za razmatranje na sednici Vlade.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu