gradic

Šta je to agrarni gradić

Da bi se zaustavilo nestajanje i odumiranje sela, Srbija treba da podiže agro gradiće po, receptu koji nudi Uroš Timotić iz Novog Sada.

gradic

On odmah i daje odgovor šta je to agro gradić.

To je uređeno naselje, u kome će biti stvorena proizvodna i društvena struktura za obezbeđivanje socijalnih standarda stanovništva koji u njemu žive i stanovnika okolnih teritorija. Taj agro gradić mora da ima centralno i lokalno vodosnabdevanje (hladno toplo), uključujući i sistem za gašenje požara. Mora da ima snabdevanje gasom (ili razvoj sistema za snabdevanje tečnim gasom za kolektivno korišćenje), zatim da ima kompletnu infrastrukturu, a to  podrazumeva ulice sa asfaltom, mrežu puteva koji ga povezuju sa okolnim naseljenim mestima, da ima putnički – autobuski saobraćaj sa reonskim i oblasnim centrima. Moraju postojati i telefonske veze na osnovu stacionarnih i mobilnih sistema veza. Agrarni gradić mora da ima objekte maloprodaje i potrošačke zadruge, regionalne ogranke javnih komunalnih preduzeća, organizovanu strukturu održavanje privatnih farmi stanovništva. Moraju postojati predškolske ustanove i osnovne škole, sportski objekti, ambulante za ljude i životinje, putni servisni objekti, kulturne institucije, pravne usluge, uključujući i notara.

Odgovarajući na pitanje kojim putem stići do tog cilja, da Srbija ima agrarne gradiće sa oko 5.000 stanovnika, Uroš Timotić ističe:

  • Zadružni savez Srbije treba transformisati u nacionalni zadružni savez.
  • Razni tipovi zadruga treba da budu članovi matičnih saveza.
  • Treba stimulisati osnivanje zadruga u svim oblastima i sa svim mogućim sredstvima, dajući razne beneficije zadrugama, odnosno njenim članovima.
  • Zadrugama treba obezbediti beskamatne zajmove koje bi vraćali u robi.

U svetu ima 800 miliona zadrugara i 750.000 zadruga, a mi smo naše uništili. Dakle, treba se vratiti zadrugarstvu. U tom slučaju nacionalni zadružni savez može da se uključi u jednu od glavnih motornih snaga u razvoju srpske privrede. Organizovan nacionalni zadružni savez može da privuče kapital od onih koji su iz ove zemlje otišli u svet da zarade novac… U svetu ima oko 4,5 miliona Srba i uz povratak poverenja od njih bi moglo da stigne 100 milijardi evra! Na taj način ćemo zaustaviti odlazak mladih iz zemlje (godišnje ih ode više od 35.000). Takvo organizovanje može od svakog većeg sela da stvori agrarni gradić!

Autor: Branislav Gulan

Objavljeno na: makroekonomija.org

POVEZANO: Osnivanje zadruge – korak po korak i Zadrugarstvo se u Holandiji podrazumeva

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu