kooperative

Prednosti i značaj zadrugarstva u EU i potrebe unapređenja istog u Srbiji

Zadrugarstvo u EU danas predstavlja vrlo značajan oblik poslovanja što je jednim delom vezano za dugu tradiciju poslovanja koja datira još od sredine 19. veka.

kooperative

Danas su zadruge, sa brojem od gotovo 300.000 zadruga i direktnim zapošljavanjem 4,8 miliona radnika, te indirektim uticajem na 140 miliona stanovnika, važan faktor ekonomskog razvoja. Kao dokaz tome koliko su zadruge danas u EU jake, govori i činjenica da su se mnoge razvile i u segmentu u kojemu su jake i profitne organizacije kao što su bankarstvo, osiguranje, farmacija, zdravstvo, poljoprivreda i dr. 

Na osnovu analiza i dobre prakse poslovanja zadruga u EU, donesen je Zakon o razvoju zadruga u Evropi s tri glavna cilja:

1) značajnija promocija zadruga širom EU i promocija osnivanja novih zadruga;

2) unapređenje zadružnog zakonodavstva;

3) održavanje i unapređenje zadružne uloge i zadružnog doprinosa društvu.

Zbog svega gore navedenog, planovi EU će podržavati: promociju zadružnog poslovanja, razvoj saradnje u cilju razvoja zadružnog poslovanja; razvoj novih tehnika za skupljanje i analizu podataka; organizaciju edukacija, obrazovanja i prekvalifikacije; osiguranje najbolje poslovne podrške temeljene na prethodnim iskustvima; razvoj zadruga kroz pristup EU fondovima i programima; razvoj regulative vezane za zadruge. 

Iz svega pomenutog može se zaključiti da je Srbiji potreban razvoj modernih specijalizovanih zadruga u svim pravcima poljoprivredne proizvodnje. Srbija je agrarna zemlja sa velikim potencijalom za razvoj poljoprivrede, zahvaljujući pre svega povoljnom geografskom položaju, stručnim kadrovima i velikom broju poljoprivrednih instituta. Pažnju treba posvetiti poboljšanju položaja poljoprivrednih porodica i ukrupnjavanju malih poljoprivrednih gazdinstva zbog povećanja proizvodnje i smanjenja uvoza hrane.

Zemljoradničke zadruge daju veliki doprinos tehničko-tehnološkom razvoju poljoprivredne proizvodnje na selu i integralnom ruralnom razvoju, a zahvaljujući zadrugama se stvara i bolji položaj velikog broja poljoprivrednih proizvođača bez obzira na veliki broj malih gazdinstava jer se kroz poboljšanje poslovanja u okviru zadruga poljoprivrednicima pruža mogućnost da povećaju svoj posed kao i asortiman proizvoda i tako ostvare i bolji ekonomski rezultat usled obima proizvodnje.

Autor: Mr Mladen Pavlović

psss.rs

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu