rukovanje grafik

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za zadruge otvoren do 15. avgusta

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za stare i novoformirane zadruge traje do 15. avgusta, a za složene zadruge do 1. septembra.

Poljoprivrednici koji su osnovali nove ili obnovili stare zadruge iskoristili su sredstva koje je država dala kroz projekat „500 zadruga u 500 sela“.

Direktnim finansijskim podsticajima za zadrugarstvo od početka projekta „500 zadruga u 500 sela“ formirano je čak 513 zadruga, podsetio je ministar zadužen za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća Milan Krkobabić. 

Ministar je u okviru predstavljanja ovogodišnjeg Programa sprovođenja mera ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije tokom posete opštini Bački Petrovac podsetio da je ove godine za zadruge opredeljeno još 667 miliona dinara.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava, treći po redu koji raspisuje Kabinet ministra zaduženog za regionalni razvoj je trenutno u toku i to do 15. avgusta za stare i novoformirane zadruge i do 1. septembra za složene zadruge.

Maksimalan predviđen iznos bespovratnih sredstava:

  • Za novoformirane zadruge 7.500.000 dinara
  • Za stare zadruge 15.000.000 dinara
  • Za složene zadruge 60.000.000 dinara.

Svi traženi iznosi za realizaciju projekta uključuju i porez na dodatu vrednost. 

Dobra pribavljena na osnovu dodeljenih bespovratnih sredstava čine imovinu zadruge u zadružnoj svojini.

Zadruge koje su stekle pravo svojine na dobrima koja su pribavljena na osnovu dodeljenih bespovratnih sredstava, ne mogu ista otuđiti u roku od pet godina od dana zaključenja ugovora.

Dobra pribavljena na osnovu dodeljenih bespovratnih sredstava ne mogu biti predmet hipoteke ili zaloge radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu u roku od pet godina od dana zaključenja ugovora.

Namena sredstava

Zadruge mogu ostvariti pravo na finansiranje sledećih projektnih aktivnosti:

1. Nabavku živih životinja od privrednih društava registrovanih za trgovinu na veliko životinjama za potrebe formiranja ili povećanja osnovnog stada, osim nabavke muških goveda.

2. Nabavka opreme i mehanizacije za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke;

3. Nabavku opreme za preradu mleka i mesa;

4. Nabavku opreme i mehanizacije za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća;

5. Nabavku opreme i mehanizacije za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu i podizanje matičnih zasada;

6. Nabavku opreme i mehanizacije za proizvodnju i preradu ukrasnog, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja;

7. Nabavku opreme i mehanizacije za skladištenje i preradu žitarica;

8. Nabavku opreme za pčelarstvo;

9. Izgradnju montažnih objekata od prefabrikovanih elemenata i nabavku opreme za finalnu preradu poljoprivrednih proizvoda (samo za složene zadruge).

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

1. Troškove nabavke građevinskog materijala i izvođenja građevinskih radova (osim za složene zadruge);

2. Troškove overe ugovora kod javnog beležnika;

3. Troškove za kupovinu polovne i reparirane opreme i materijala;

4. Pokrivanje troškova dugovanja iz prethodnog perioda;

5. Plaćanje putem kompenzacije i cesije;

6. Novčane kazne i troškove parničnog postupka;

7. Troškove bankarskih provizija, kredita, kursnih razlika;

8. Kreditiranje trećih lica;

9. Konsultantske i marketinške usluge;

10. Troškove za prikupljanje dokumentacije za prijavu na konkurs;

11. Troškove garancija i polise osiguranja;

12. Troškove prevoza;

13. Prometa između povezanih lica;

14. Trajna obrtna sredstva;

15. Troškove uvoza, carine, špedicije;

16. Troškove zakupa i lizinga;

17. Troškove amortizacije i održavanja.

18. Troškove nabavke koncetrovane i kabaste stočne hrane.

Trajanje Konkursa

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do 15.8.2019. godine za novoformirane i stare zadruge, a za složene zadruge rok je do 1.9.2019. godine.

Detaljnije OVDE

 

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?