kipovanje kukuruza zlatica

Rast cene kukuruza, a izostalo trgovanje pšenicom i sojom

Rast cene kukuruza sa vlagom do 15 % na 14,40 din/kg bez PDV-a, a izvoznici su zaključivali ugovore na 15,50 din/kg bez PDV-a sa klauzulom „fco-luka“.

Poslednje nedelje u ovoj godini u fokusu trgovanja je bio kukuruz dok su ostale berzanske kulture, pšenica i soja, zabeležile odsustvo iz trgovanja na „Produktnoj berzi“.

Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.350 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 22.759.000,00 dinara.

U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je veći za 20,00%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 16,12%.

Rast cene kukuruza

Kukuruz beleži pozitivne cenovne trendove.

Žuto zrno sa vlagom do 15% plaćalo se 14,40 din/kg bez PDV-a.

Izvoznici su zaključivali ugovore na 15,50 din/kg bez PDV-a sa klauzulom „fco-luka“, saopštila je “Produktna berza“.

Ponderisana cena je iznosila 14,80 din/kg bez PDV-a (16,28 din/kg sa PDV-om).

U odnosu na prethodnu nedelju cena je viša za 1,37%.

Kada uporedimo cenu sa istim periodom prošle godine (kraj 2018. godine – 14,60 din/kg bez PDV-a) kukuruz je bio na skoro istom cenovnom nivou.

Bez trgovanja pšenicom i sojom

Kao i prethodne nedelje tržište pšenice je bilo pasivno.

Hlebno zrno iako nije trgovano na osnovu ponude i potražnje možemo reći da je zadržalo isti cenovni nivo od 19,00 din/kg bez PDV-a.

Kada uporedimo cene na kraju 2019. godine (19,00 din/kg bez PDV-a) i na kraju 2018. godine (20,80 din/kg bez PDV-a) cena pšenice u odnosu na isti period prošle godine je niža za 8,65%.

Soja kao i pšenica beleži odsustvo iz trgovanja.

Tražnja po prošlonedeljnim cenama od 38,30 din/kg bez PDV-a nije rezultirala zaključenjem berzanskih ugovora.

Kod poređenja cena soje zrna sa cenama krajem prošle godine, ova uljarica beleži pozitivan trend.

Cena krajem 2018. godine je iznosila 37,40 din/kg bez PDV-a. U odnosu isti period prošle godine, cena je viša za 2,41%.

Svetsko tržište

Poboljšanje tempa izvoza pšenice iz SAD dovelo je do rasta cene na Čikaškoj berzi. Cena pšenice je 200 dolara po toni. Kukuruz je 153 dolara po toni.

Nove prodaje američke soje Kini dovele su do rasta cena, pa je na kraju sedmice zabeležena cena od 344,5 dolara po toni, a cena sojine sačme je 299,5 dolara po toni.

Na berzi u Parizu cena pšenice je 187,25 evra po toni, a kukuruz 162, 5 evra po toni.

 

 

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu