berza dijagram

Pšenica se više traži, a cena raste

Mlinari traže pšenicu. Cene od 17,40 do 17,60 din/kg bez PDV-a.

Nakon niskog obima trgovanja tokom septembra, prva nedelja oktobra beleži uobičajen obim trgovanja na robno-berzanskom tržištu.

Rast prometa

Količinski pšenica je bila najtrgovanija roba sa 1.400 tona.

Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 2.190 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 39.242.750,00 dinara.

U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je veći za 298,18 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 170,47 %.

Pšenica 17,5 din/kg 

Pšenica je ove nedelje uzela količinski apsolutni primat u trgovanju.

Pojačana potražnja mlinara za pšenicom pomerala je cenu pšenice prema gore.

Hlebnim zrnom se trgovalo po cenama od 17,40 do 17,60 din/kg bez PDV-a.

Ponderisana cena je iznosila 17,59 din/kg bez PDV-a (19,35 din/kg sa PDV-om) što je više za 0,48 % u odnosu na prethodni upoređujući podatak.

Žetva kukuruza koja je u toku i dobri prinosi zadržavaju ovu žitaricu na stabilnom cenovnom nivou.

Kukuruz novog roda je trgovan u veoma uskom cenovnom rasponu od 13,70 do 13,80 din/kg bez PDV-a.

Soja je ove nedelje izostala iz trgovanja na novosadskoj „Produktnoj berzi“.

Tražnja po cenama od 36,20 din/kg i ponuda po cenama od 36,50 din/kg bez PDV-a, nisu rezultirali zaključenjem ugovora.

Ovakav odnos ponude i tražnje ukazuje na blagi porast cena.

Sojina sačma sa proteinom od 44 % je trgovana po jedinstvenoj ceni od 43,00 din/kg bez PDV-a (51,60 din/kg sa PDV-om).

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Close Menu