psenica u prikolici

Pšenica se traži po ceni od 17,20 din/kg, ali ponude na tom nivou nema

Trend ukazuje na rast cena pšenice. Soja beleži pozitivne cenovne trendove. 

Poslednja nedelja ovog meseca i dalje nastavlja da beleži nizak obim trgovanja.

Za razliku od prethodnog meseca avgusta, gde je zabeležen rekordan obim u proteklih sedam godina sa preko 11.000 tona, septembar je količinski na veoma niskom nivou sa 2.500 tona prometovane robe.

Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 550 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 14.509.000,00 dinara.

Kukuruz je zadržao stabilan cenovni nivo u odnosu na prethodnu nedelju.

Kukuruz roda 2018. godine trgovan je po jedinstvenoj ceni od 14,00 din/kg bez PDV-a, dok je žuto zrno ovogodišnjeg roda trgovano po 13,80 din/kg bez PDV-a.

Pšenica je izostala iz trgovanja ove sedmice

Tražnja je bila po ceni od 17,20 din/kg bez PDV-a, ali ponude na tom nivou nije bilo.

Ovaj trend ukazuje na rast cena hlebnog zrna.

Na međunarodnom tržištu kupci pšenice novim tenderima koriste niske cene, tako da su evropska i crnomorska konkurentne.

Soja je i ove nedelje nastavila da beleži pozitivne cenovne trendove.

Zrnom soje se trgovalo po cenama od 36,00 do 36,20 din/kg bez PDV-a.

Ponderisana cena je iznosila 36,16 din/kg bez PDV-a (39,77 din/kg sa PDV om).

U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena ove uljarice je viša za 2,15 %.

Slične vesti

Najnovije

Želite da Vam šaljemo vesti?

Kako, sa stanovišta proizvodnje kojom se bavite, ocenjujete 2019. godinu?
Close Menu